Práce žáků PVV, 1.-3. ročníku I. stupně Soukromé ZUŠ Blansko