zithromax im zweiten Trimester €69.81

Hra na cimbál

Pedagogové vyučující tento předmět

Vzdělávací zaměření Hra na cimbál má být obohacující součástí základní umělecké školy. Cílem tohoto zaměření je vychovat z žáka všestranného kvalitního hudebníka, který se bude schopen profilovat podle svých zájmů ve vybraném hudebním odvětví a dále se rozvíjet sám. U hry na cimbál je pole působnosti velice široké, protože cimbál jako hudební nástroj poskytuje dobrý základ pro rozvoj melodického i harmonického cítění a může se uplatňovat v hudbě lidové, vážné i populární. Vzhledem k tomu, že každý žák je jiný, je proto důležité, aby učitel základní umělecké školy byl schopen žákům poskytnout jakýsi ucelený základ, na kterém by mohli dále stavět podle svého zájmu a možností. K tomu má sloužit tento školní vzdělávací program, který je nastaven tak, aby se dal do určité míry přizpůsobit individuálním schopnostem, zájmům a potřebám každého žáka. Snahou tohoto školního vzdělávacího programu je podporovat u žáků rozvoj technických dovedností v ovládání nástroje stejně jako improvizačních schopností i rozvoje hudebního vkusu, citu a harmonického cítění tak, aby bylo žákovi umožněno vyrůst ve všestranného kvalitního hudebníka.