Azithromycin-Bedeckungsbakterien €134.94

Hra na trubku

Pedagogové vyučující tento předmět

Trubka je nejčastěji používaný dechový žesťový nástroj, má široké uplatnění ve všech hudebních žánrech i stylech, a to jako nástroj orchestrální, tak i sólový. Výuka hry na trubku je určena chlapcům i dívkám, hudebně a fyzicky vyspělým dětem. Cílem výuky je vypěstovat správné dýchání, naučit správný postoj při hře, držení nástroje, vybudovat systematickým cvičením pevný nátisk – docílení ušlechtilého tónu, sluchové orientace na nástroji, správné reprodukování a intonační čistotu.  Obsahem výuky jsou stupnice, akordy, hraní etud a skladeb různého stylu. Od třetího ročníku se žáci zapojují do hraní ve školním orchestru a v různých komorních seskupeních. Pro zájemce o hru na trubku nabízí škola zapůjčení hudebního nástroje.