Azithromycin und Erythromycin gleich €126.84

Sólový zpěv

Zpěv je jedním z nejpřirozenějších projevů člověka již od narození. Děti v současném světě však nemají mnoho příležitostí ke zpěvu a mnohdy neví, jak svůj hlas používat. Výuka sólového zpěvu se zabývá získáváním a prohlubováním dovedností jak pracovat s hlasem, ale i s celým tělem. Od nejútlejšího věku je možné hravým způsobem dítě zasvěcovat do tajů  výšky tónu, vedení melodie, práce s rytmem, sluchové percepce. Vede žáky k tomu, aby byli vnímavější a dokázali tak zpracovat sluchové a tělesné prožitky. Nedílným cílem ve výuce sólového zpěvu je práce s tělem, uvolnění těla, správné dýchání, správná artikulace, rezonance hlasu, probuzení hlavového tónu, propojování jednotlivých rejstříků a další.

Zpěv by měl být pro dítě radostným zážitkem, který také rozvíjí jeho hudební představivost a paměť, smysl pro rytmické a melodické celky. Měl by přispívat ve výuce a vzdělávání k rozvoji estetické a kulturní osobnosti dítěte.