einnahme von Azithromycin zusammen mit anderen Arzneimitteln €150.43

Společenský tanec

Standardní tance rozvíjejí tradice párové techniky 20. let 20. století, prohlubují vztah k hudební stylizaci tohoto období, vedou žáky k uvědomělému pohybu v sólovém i párovém provedení v jednotlivých stylizacích – tancích. Dále je u žáků formováno prostorové cítění ve vztahu k variacím, okolí, pohybu na soutěžích. Důležité je také pěstovat u tanečníků schopnost sestavit základní návaznosti figur, schopnost improvizovat v průběhu pohybu, učit je pochopit rozdělení typů základních pohybů v jednotlivých tancích, seznamovat je s požadavky obecného a soutěžního předvedení.

Latinskoamerické tance /dále jen LAT/ navazují na tradice regionu jižní a střední Ameriky, poukazují na rozdílnost kulturních tradic, odlišné pojetí LAT ve vztahu v páru, v pohybu po parketu. Izolace je chápána jako základ pojetí těchto tanců. Také zde je jedním z cílů učit žáky pochopit rozdělení typů základních pohybů v jednotlivých tancích, stejně tak jako rytmické vyjádření pohybu těla, nohou, ostatních částí těla.

Národně společenské tance navazují na tradice našeho regionu a věnují se zejména společenské podobě české polky, včetně jejích forem. Žáci se seznamují s rozdílnými znaky lidového a salónního pojetí tance, se soutěžní podobou a choreografií polky.