Azithromycin-Dosierung nach Abort €123.21

1. ročník (týden 6.-10.4.2020)

Hudební teorie

Hudební teorie – Čtení not

 

Hudební teorie – Poznávání not

 

Hudební teorie – kvíz

 

 

Významné osobnosti světové hudby

 

Bedřich Smetana

(1824–1884)

 

ŽIVOT:

 • období ranné
 • narodil se Litomyšli (jako syn sládka)
 • studoval na gymnáziu v několika různých městech
 • poté studoval hudbu u Josefa Prokesche
 • později vyučoval hudbu v rodině hraběte Thuna
 • po čase si Smetana v Praze otevřel hudební školu

 

 • období 1856–1861
 • Smetana odchází do emigrace (do Švédska)
 • stává se dirigentem v Göeteborgu
 • navštěvuje ve Výmaru Franze Liszta a stává se stoupencem novoromantismu

 

 • období
 • Smetana se vrací do Čech
 • v Čechách působí jako klavírista, dirigent Prozatímního divadla, sbormistr pěveckého sboru Hlahol, člen Umělecké besedy
 • v Praze působí jako kritik Národních listů
 • roku 1874 Smetana ohluchl
 • poslední léta prožil v Jabkenicích u své dcery z 1. manželství
 • poslední měsíc strávil Smetana v ústavu pro duševně choré

 

DÍLO:

Symfonie:

 • Triumfální synfonie E dur (cituje zde rakouskou hymnu)
 • Richard III. (podle Shakespeara)
 • Valdštinův tábor (podle Schillera)
 • Hakon Jarl

 

 • Cyklus symfonických básní: MÁ VLAST
 • skládá se ze šesti částí:
 • Vyšehrad
 • Vltava
 • Šárka
 • Z českých luhů a hájů
 • Tábor
 • Blaník

 

Klavírní tvorba:

 • byl klavírní virtuóz, většinu skladeb psal pro svou koncertní práci
 • Sonáta g-moll (vliv Beethovena)
 • Bagately; Lístky do památníku; 3 salónní polky; 3 patetické polky (vliv Chopina a Schumanna)
 • Jiřinková polka; Bettina polka; Luisina polka (užitková hudba – určená pro tancovačky v hospodách, Smetana stanovil polku jako český národní tanec)
 • koncertní etuda Na břehu mořském; koncertní etuda C-dur (vliv F. Liszta)
 • České tance

 

Komorní tvorba

 • Z mého života (první programní kvartet, má klasickou formu 4 věty – 1. rychlá, 2. taneční, 3. pomalá, 4. rychlá)
 • cyklus Z domoviny

 

Opera

 • Smetana vytváří českou operu (inspiroval se operami italskými, německými a francouzskými)
 • napsal 8 oper, 9. nedokončil:
 • Braniboři v Čechách (historická opera)
 • Prodaná nevěsta (na libreta Josefa Wenziga)
 • Dalibor (inspirace Beethovenovým Fideliem)
 • Libuše (napsána k slavnostnímu otevření Národního divadla v roce 1881, začíná fanfárami)
 • Dvě vdovy (typ francouzské veselohry s francouzským námětem)
 • Hubička (vliv Richarda Wagnera, vznikla podle povídky Karolíny Světlé)
 • Tajemství (komická opera o 3 dějstvích)
 • Čertova stěna (opera s fantastickými prvky)

(+ Viola – nedokončena)

 

Vokální hudba

 • cyklus Večerní písně (na básně Vítězslava Hálka)
 • sbory: Tři jezdci; Píseň na moři; České věno
 • kantáta Česká píseň (na texty Jana z Hvězdy)

 

Bedřich Smetana

Bedřich Smetana – otec české hudby z cyklu Známky velikosti, britský pořad, který seznamuje diváky se životem a dílem skladatele Bedřicha Smetany. Pořad je zajímavým pohledem zahraničních tvůrců na klíčovou osobnost české hudby minulého století i na českou kulturní historii.

 

Bedřich Smetana: Má vlast – Pražské jaro 2015