azithromycin und Tylenol sinus €99.46

1. ročník (týdny 11.-15.5. a 18.-22.5. 2020)

Hudební teorie

 

Hudební teorie – kvíz

 

 

Významné osobnosti světové hudby

 

Jacques Offenbach

 • Jacques Offenbach[ža:k ofnbach] ( června 1819, Kolín nad Rýnem, Německo – 5. října 1880, Paříž, Francie)
 • byl francouzský skladatel německého původu, violoncellista, divadelní ředitel, autor cellových a orchestrálních skladeb, písní, a zejména více než stovky hudebně-dramatických děl
 • Mnoho z jeho prací zůstává i dnes v repertoáru světových hudebních divadel.
 • I přes svůj německý původ je Offenbach považován za skladatele ryze francouzského.
 • A to nejen díky jazyku svých děl, ale zejména proto, že dokonale vstřebal francouzský esprit a konečně i vzhledem k jeho obrovské lásce k Paříži, kde prožil skoro celý svůj život a kde také zemřel.
 • Offenbachovo dílo je tak dodnes neodmyslitelně spojeno právě s hlavním městem Francie.
 • Jacques Offenbach je dnes mnohdy nazýván tvůrcem operety, což je ovšem termín poněkud zavádějící, zejména s ohledem na charakter i hudební kvalitu Offenbachova díla.
 • Není sporu o tom, že svým dílem předurčil další směřování hudebně-dramatického divadla a ovlivnil mnoho skladatelů, kteří pak vytvořili operetu tak, jak ji vnímáme dnes.
 • Samotného Offenbacha je však potřeba vnímat spíše jako završitele jednoho ze stylů francouzské opéra comique.

DÍLO

 • Orfeus v podsvětí – travestie (parodie) na antický námět (zůstává zachovaná forma mění se obsah) – odtud nejznámější skladba CAN CAN
 • Krásná Helena
 • Hoffmanovy povídky – opera
 • Modrovous
 • Bandité
 • Don Quijote
 • Pařížský život
 • Florimond Hervé: Mamrelle Mitouche

 

Jacques Offenbach – dílo

 

 

 

 

Porovnejte sami, zdali je pro hudbu zapotřebí lidského citu, nebo nám stačí stroje.