zithromax vs Amoxicillin für Halsentzündung €142.38

4. ročník (týden 13.-17.4.2020)

Hudební teorie

 

Hudební teorie – Intervaly

 

Hudební teorie – Orientační značky

 

Hudební teorie – Dynamika

 

Hudební teorie – kvíz

 

Jak vypadá symfonický orchestr

 

Významné osobnosti světové hudby

 

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)

*  Eisenach      + Lipsko

 • jeho dílo představuje vyvrcholení barokní instrumentální hudby
 • pocházel z vynikající hudební rodiny
 • komponovat se učil jako samouk – opisoval díla jiných skladatelů (Vivaldiho)
 • posledních 5 let života byl slepý
 • byl vynikající hráč na klávesové nástroje a na housle – hlavním nástrojem varhany
 • život a dílo rozdělujeme do 5 období, které odpovídají místům, jaká zastával

 

1) Arnstadt – Mühlhausen – působil jako varhaník

2) Výmar (Weimar), (1708 – 1717)

 • varhaník, později koncertní mistr na místním dvoře
 • doba jeho velkých varhanních skladeb – inspirovaný protestantským chorálem, vliv italského a francouzského koncertního stylu
 • preludia a fugy, fantazie a fugy, toccaty a fugy, trojhlasé sonáty, chrámové kantáty…

 3) Köthen (1717 – 1723)

 • kapelník komorního orchestru (knížecí kapela)
 • instrumentální skladby
 • píše především
 • vzniká většina skladeb pro clavichord a cembalo
 • Anglické suity a Francouzské suity
 • sólové sonáty – pro melodický nástroj a cembalo (pravá ruka cembala představuje další nástroj), sonáty pro housle
 • 6 suit pro sólové violoncello a 6 sonát pro sólové housle
 • Braniborské koncerty
 • skladby didaktické
 • Klavírní knížka pro Annu Magdalénu
 • Klavírní knížka pro Wilhelma Friedemanna
 • Invence (15), Trojhlasé symfonie
 • Dobře temperovaný klavír – první díl v Köthenu, druhý v Lipsku, 26 preludií a fug ve všech dur i moll tóninách, což umožnilo vynález temperovaného klavíru
 • Orgelbüchlein – varhanní knížka – 45 chorálových preludií uspořádaných podle liturgického roku

 4) Lipsko (1723 – 1745)

 • kantor v chrámu sv. Tomáše, městský ředitel hudby
 • musel komponovat na každou neděli a církevní svátek kantátu (chrámová kantáta)
 • tvoří vrcholné vokální kompozice, zejména pašije – Janovy a Matoušovy
 • Magnificat – Magnificat anima mea domina (duše má velebí pána)
 • mše h-moll
 • missa h-moll, katolická mše (všech 5 částí), vzniká pro katolický dvůr v Drážďanech
 • hudebně se dělí do 24 částí – sbory, árie, dueta
 • neproveditelná během liturgie pro svou délku
 • část – Kyrie + gloria
 • část – Symbolum nycaenum – Credo
 • část – Sanktus
 • část – Agnus
 • Vánoční oratorium – skládá se ze 6 kantát
 • skladby instrumentální:
 • druhá část Dobře temperovaného klavíru
 • Italský koncert pro cembalo
 • Goldbergovy variace

5) Lipské 2. (1745 – 1750)

 • Bach je slepý a izoluje se od okolního světa
 • skladby diktuje, píše abstraktní kompozice, v nichž dochází k vrcholu kontrapunktické kompozice
 • Kanonické variace
 • Hudební obětima – zpracovává královské téma (Fridrich II.)
 • Umění fugy
 • splynutí stylů evropské hudby (něm., it., fr.)
 • rovnováha mezi polyfonií a harmonií
 • vrchol barokní hudby v době, kdy už tento styl nebyl oblíben – doba galantního stylu, zásadní
 • odklon od kontrapunktu

  

Braniborské koncerty

 • vokální dílo Köthenského období; vrchol dvorské zábavné hudby
 • splynutí koncertu homofonního s kontrapunktickou tématikou
 • forma R-P-R; každý koncert má jiné obsazení
 • většinou má formu concerta grossa
 • objevují se všechny 3 typy barokního koncertu – raná vícesborová technika (3., 6.)
 • concertino tvoří trubka, flétna, hoboj, housle
 • housle a dvě flétny
 • směřuje ke koncertu, tvoří ho tři nástroje – příčná flétna, housle cembalo (základním nástrojem bassa continua, jeden z nástrojů concertina, stává se sólistickým nástrojem)
 • v 6. chybí housle

 

Matoušovy pašije

 • premiéra v roce 1729 v Lipsku v chrámu sv. Tomáše
 • sbory zpívají chorály, úvod a závěr
 • komentující, tázající a chorál
 • recitativy – nejvíce je zastoupen Evangelista (tenor), part Ježíše doprovází smyčcové nástroje (bas)
 • chorály
 • protestantský chorál zpívaný sbory
 • jsou neměnné, jakési „ritornely“
 • autorem textů Martin Luther
 • árie
 • subjektivní reakce na text (obsah evangelia)
 • autor básní Picander (Bachův přítel a současník)
 • scéna – chorál – recitativ – árie – chorál (uzavře, ale zároveň otevírá další scénu)

rozděleny do několika scén, každá z nich se točí kolem jedné důležité události

Johann Sebastian Bach – Vášnivý život

 

 

 

Novinky ve světě hudby

Jak by vypadala hudba AC/DC v dobách Mozartových?

 

Nechce se vám cvičit na nástroj a přitom chcete hrát? Tento nástroj si můžete postavit doma, ale zabere to rozhodně více času, než se na nástroj naučit.