Azithromycin-Urtikaria €71.73

4. ročník (týden 20.-24.4.2020)

Hudební teorie

Hudební teorie – Tón

 

Hudební teorie – Hudební abeceda

 

Hudební teorie – Oktávy

 

Hudební teorie – Notová osnova

 

Hudební teorie – Jak se vyrábí hudební nástroje

 

 

Hudební teorie – kvíz

 

 

Významné osobnosti světové hudby

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

 

* Nelahozeves

+ Praha

 

 • narodil se v rodině hospodského a řezníka
 • studoval na pražské varhanické škole
 • dále působil jako violista v orchestru Prozatimního divadla a soukromě vyučoval
 • působil jako varhaník u sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském
 • oženil se s dcerou zlatníka
 • získal rakouské stipendium, ke kterému mu dopomohl J. Brahms
 • Brahms doporučil Dvořáka Simrockovi a ten vydal Slovanské tance a Moravské dvojzpěvy, čímž Dvořákovi zajistil evropskou proslulost
 • cestuje po Evropě jako skladatel a dirigent svých děl
 • obdržel spoustu čestných uznání:
 • Cambridge
 • čestný člen newyorské filharmonické společnosti
 • čestný člen londýnské filharmonické společnosti
 • Řád železné koruny
 • pedagogická činnost
 • od roku 1890 profesorem skladby na pražské konzervatoři
 • žáci: Josef Suk, Vítězslav Novák, Oskar Nedbal, Julius Fučík, Rudolf Karel
 • 1892-95 ředitelem národní konzervatoře v New Yorku
 • Dvořák považován za tvůrce americké národní hudby
 • pohřben v Týnském chrámu (hrálo se Mozartovo Requiem)
 • Otakar Šourek – autor Dvořákova životopisu
 • Jarmil Burghauser – autorem životopisu a katalogu

 

 • 1) 60. léta
 • vzory – Beethoven a Schubert
 • dvě symfonie
 • violoncellový koncert A dur
 • 2) přelom a 70. let
 • novoromantické
 • Lizst a Wagner
 • symfonie Es dur („novoromantická“)
 • 3) 70. léta – období klasicistní
 • vzorem Smetana
 • a 5. symfonie
 • Moravské dvojzpěvy
 • Stabat Mater

   

 • 4) 1878 – 1881 – „slovanské“
 • Dvořák chtěl vytvořit slovanskou hudbu
 • symbolem slovansnosti se mu stal ukrajinský tanec dumka
 • Slovanské tance – 1. řada
 • Slovanské rapsodie
 • Houslový koncert a moll
 • symfonie
 • opera Dimitrij
 • na počátku 80 let má tvůrčí krizi (zemřela mu matka)
 • 5) 2. polovina 80. let
 • píše velké vokálně instrumentální formy
 • vytvoří kantáty, oratoria
 • Svatební košile, Sv. Ludmila, Rekviem
 • opera Jakobín
 • a 8. symfonie
 • cyklus předeher – Příroda, Život a Láska
 • Te deum
 • 6) 1. polovina 90. let – „americké“
 • ovlivněn černošskou a instrumentální hudbou
 • pentatonika
 • symfonie „Z nového světa“
 • smyčcový kvartet F dur „americký“
 • violoncellový koncert h moll
 • sonatina G dur pro housle a klavír
 • vokální cyklus Biblické písně
 • 7) po návratu z USA
 • zejména symfonické básně a opery
 • 4 symfonické básně podle Kytice a 1 pro Gustava Mahlera (Píseň bohatýrská)
 • Čert a Káča, Rusalka, Armida
 • 1896 byl pověřen řízením 1. koncertu filharmonie – hráli se skladby Dvořáka

 

Symfonie

 • 9 symfonií
 • zvaná „Zlonické zvony“
 • F dur
 • D dur – od 6. symfonie je místo scherza furiant
 • d moll – formálně nejsevřenější, vyvrcholení linie, která začala 4. symfonií („malá d moll“)
 • G dur – zvaná „anglická“ – vyšla v Londýně u Novella, premiéra v Praze, připomíná suitu, přirovnávána k Českým luhům a hájům (Smetana)
 • „Z nového světa“ e moll
 • titul je od Dvořáka
 • 1893 premiéra v NY
 • inspirována literaturou, u a 3. věty se uvádí inspirace u Longfellowa – Haiwatha (indián)
 • objevují se zde vlivy černošské hudby, pentatonika, 3. téma z 1. věty je inspirováno písní Swing low, sweet chariot
 • v každé větě se objevují témata předchozích vět
 • věta – pentatonická melodie hraná anglickým rohem, závěr věty: melodii hrají smyčcové nástroje, uzavírá smyčcové kvarteto, melodie je přerušována pauzami, končí čtyřhlasým akordem kontrabasů

 

Orchestrální skladby

 • Scherzo capriccioso, Tři slovanské rapsodie, Slavnostní pochod, Polonéza Es dur, Suita A dur, Česká suita
 • pro smyčcový orchestr – Serenáda E dur
 • Serenáda pro dechy
 • Pražské valčíky – užitková taneční hudba

Koncertní Ouvertury

 • Můj domov, Husitská, cyklus Příroda, Život a Láska (díly V přírodě, Karneval, Othello)

  

Symfonické básně

 • mají pevnou formu
 • rytmus hudby je závislý na rytmu slova
 • v některých pasážích můžeme pozorovat náznaky impresionismu – zvukomalba
 • Píseň bohatýrská (bohatýr = hrdina) – premiéra ve Vídni, dirigent G. Mahler
 • podle Erbenovy Kytice – Vodník, Polednice, Holoubek a Zlatý kolovrat

 

nástrojové koncerty

 • klavírní g moll – psán v komornějším Schumannovském stylu
 • houslový a moll – vzniká ve slovanském období, 3. věta je furiant a do něho je vložená dumka
 • violoncellový h moll
 • propracovaný orchestrální part – označován jako 10. symfonie
 • vzniká v americkém období, v závěru zazní píseň Kéž duch můj sám
 • violoncellový A dur
 • rondo pro violoncello a orchestr – koncertantní charakter
 • Mazurky a romance pro housle a orchestr
 • Rondo a klid – pro violoncello a orchestr

 

Tvorba komorní

 • smyčcový kvartet F dur „americký“ (dvanáctý)
 • 30 skladeb – od sonát a klavírního tria až po komorní kvintety (= smyčcové kvarteto a klavír)
 • 14 smyčcových kvartetů
 • kvartet d moll – na místě scherza je polka
 • kvartet Es dur „slovanský“ – místo scherza je dumka
 • kvintet G dur s kontrabasem

 

Komorní tvorba pro nástroje s klavírem

 • Dumky – klavírní trio
 • Romance
 • housle a klavír – sonatina G dur
 • Romantické kusy

 

Klavírní tvorba

 • cykly z menších skladeb – Silhouetty, Valčíky, Poetické nálady, Humoresky (Ges dur), Z Šumavy, 4ruční Legendy a 4ruční Slovanské tance (2 řady) – později pro orchestr
 • Slovanské tance
 • koncepce tanců, jakou vytvořil J. Brahms v Uherských tancích
 • v 1. díle ST je ze slovanských jen dumka, ostatní tance jsou české

 

Písňové cykly

Cypřiše

Milostné písně

Večerní písně (V. Hálek, zhudebnili i Fibich, Smetana)

Cikánské melodie (A. Heyduk) – píseň Když mě stará matka kolíbala

Biblické písně (podle žalmů ze Starého zákona z Bible kralické) – v době amerického období

 

Sbory

V přírodě – Vítězslav Hálek

Moravské dvojzpěvy

Kantáty, oratoria a mše

Světské kantáty

 • Hymnus – vznikl na básně Dědicové Bílé Hory (V. Hálek)
 • Svatební košile (Erben)
 • Americká vlajka (prapor) – na anglický text, napsáno v rámci příjezdu do Ameriky

Oratoria

 • Stabat Mater
 • vliv Bacha, Händela, Beethovena
 • také části a capella
 • formálně nejsevřenější a nejdokonalejší
 • atmosféra smutku střídající se s dramatickými částmi
 • Svatá Ludmila – na text J. Vrchlického
 • Rekviem – v duchu romantických děl ala Berlioz, Verdi,
 • slovní křížové téma (základem 2. věty Sukovy symfonie Azrael, Martinů – symfonické fantazie
 • Te Deum – k 400. výročí objevení Ameriky

Mše D dur – psáno pro církevní účely – pro varhany, později instrumentována

 

Opery

 • operní tvorba Dvořáka se vytvářela dlouho
 • vrcholná díla:
 • Dimitrij
 • Armida
 • Jakobín
 • Čert a Káča
 • Rusalka
 • Alfred – neuveden, nejwagnerovštější
 • Král a Uhlíř – na námět Oldřich a Božena
 • Řecké pašije
 • Vanda – polská kněžna, pokus o grand operu
 • Smetanovský charakter – Tvrdé palice, Šelma sedlák

 

 

Antonín Dvořák a jeho život

 

Dvořák je jeden z nejhranějších skladatelů světa, což dokazuje video, kde jeden z nejvýznamnějších dirigentů naší doby Gustavo Dudamel, diriguje Stuttgart Radio Symphony Orchestra přímo před papežem a hrají Dvořáka a zní čtvrtá věta „Z nového světa“.

 

Antonín Dvořák

 

Pro někoho „Hera, to je pečení“, pro někoho Humoreska od Antonína Dvořáka

 

Antonín Dvořák