azithromycin plötzlicher Tod nejm €42.83

5. ročník týden (6.-10.4.2020)

Hudební teorie

 

Hudební teorie – Kvíz

Významné osobnosti světové hudby

Antonio Vivaldi

(1678-1741)

ŽIVOT:

 • současník Bacha a Händela
 • přezdíván jako Ryšavý páter
 • život spjatý s Benátkami (původ)
 • vzdělání od otce, původně se chtěl vydat na kněžskou dráhu, ale nakonec to vzdal
 • hudebník a vychovatel v Ospedaledella Pieta (dívčí konzervatoř)
 • později operní skladatel (Benátky, Mantova, navštívil i Prahu)
 • zemřel ve Vídni

 

DÍLO:

 • concerta grossa – na 1. místě, obsahují dech. nástroje (fagot, hoboj, klarinet)
 • sonáty – posunuje dál techniku smyčcových nástrojů
 • 333 sólových koncertů – pro smyčce (225 pro housle), dřevěné dech. nástroje (zobcová flétna, ..)

 

duchovní tvorba

 • oratorium Judita triumphaus

opery

 • Orlando furioso

 

menší díla

 • Gloria(dílo pro Benátky)
 • StabatMater(pro malé obsazení, postaveno na sólových hlasech)

Čtvero ročních období(programní hudba)

Antonio Vivaldi – Four Seasons

 

 

Georg Friedrich Händel

(1685 – 1759)

Georg Friedrich Händel později během svého působení v Anglii znám jako George Frideric Handel

ŽIVOT:

 • narozen v Halle nad Sálou
 • pocházel z nehudební rodiny – jeho otec chtěl, aby se stal právníkem
 • hudbu studoval opisováním děl jiných skladatelů, zejména německých a italských
 • na rozdíl od Bacha cestoval po Evropě a psal opery

 

 • období – do r. 1706
 • Hamburk – cembalista místní opery

 

 • období – Itálie 1706 – 1710
 • seznamuje se zde s předními italskými skladateli, seznamuje se s italskou soudobou hudbou
 • navštěvuje významná hudební města (Florencie, Benátky, Řím, Neapol)
 • utkal se s Domenicem Scarlati ve hře na cembalo a varhany
 • seznamuje se s italskou instrumentální hudbou, operou, i duchovní hudbou

 

 • období – Anglie (Londýn) – 1711 – 1759

–    Händel přijíždí do Londýna jako italský operní skladatel toto období trvá do 30. let a končí psychickým a fyzickým zhroucením

 DÍLO:

Opery: TESEO, GIRELIO CESARE                                                                                                                             

Oratoria: SAUL, MESIÁŠ, SAMSON, JUDA MAKABEJSKÝ, IZRAEL V EGYPTĚ

 Orchestrální skladby: concerty grossy – VODNÍ HUDBA, HUDBA KE KRÁLOVSKÉMU OHŇOSTROJI

 

Georg Friedrich Händel: Water Music, Music for the Royal Fireworks

 

Georg Friedrich Händel: Sarabande

 

Georg Friderich Händel – The Arrival of the Queen of Sheba

 

Georg Friedrich Händel – Hallelujah Chorus

 

George Friderich Handel – Water Music

 

 

Johann Sebastian Bach

(1685–1750)

 • narodil se v Eisenachu a pocházel z hudebnické rodiny
 • Bach byl virtuos na 2 typech nástrojů, první okruh byly nástroje klávesové (varhany, cembalo, klavír) a druhý typ byly nástroje smyčcové – vynikající houslista
 • dále to byl hudební skladatel, opisoval díla jiných skladatelů (např. Vivaldiho)
 • byl to také hudební teoretik (umění kontrapunktu), filozof, teolog, znalec rétoriky
 • život Bachův lze rozdělit do 5 období (odpovídají místům, která zastával):
 • období rané

tady působil jako varhaník ve dvou německých městech (Arnstadt, Mühlhausen)

 

 •  období působí ve Výmaru

– v této době vzniká většina jeho varhanních kompozic – byl také znalec varhan

      Dílo: toccata a fuga d moll, passacaglia c moll

  

 • období 1717–1723

 – v této době působí Bach v Köthenu, kde je kapelníkem knížecího orchestru, v této době píše většinou instrumentální hudby, hudba pro klávesové nástroje, smyčcové nástroje, dále zde vytváří práce didaktické – působí jako pedagog

       Dílo: Klavírní knížka pro Annu Magdalenu Bachovou, Malá preludia a Fugy, Dvouhlasé invence,  Tříhlasé sinfonie, Dobře temperovaný klavír (souvisí s vynálezem temperovaného ladění), anglické suity, francouzské suity, Braniborské koncerty

  

 • období 1723–1745 – období Lipské
 • byl městským ředitelem hudby – v chrámu sv. Tomáše
 • na každou neděli a na každý církevní svátek musel složit kantátu
 • Dílo: Janovy pašije, Matoušovy pašije, Mše h moll, Vánoční oratorium, Goldbergovy variace

 

 • období 1745–1750
 • Bach stále žije v Lipsku, ale je již slepý
 • svá díla diktuje
 • izoluje se od okolního světa
 • dovádí k dokonalosti umění kontrapunktu
 • Dílo: Kanonické variace, Hudební obětina

 

Johann Sebastian Bach – Air

 

Johann Sebastian Bach – Toccata anf Fugue in D Minor

 

Johann Sebastian Bach – The Cello Song