azithromycin 5 Tage Chlamydien €129.35

Hudební nauka uč. Petra Horáková (15.-19.2.2021)

Hudební nauka – PHV 16.2. 2021

RYTMUS

Co to je? Střídání délek tónů v taktech vzniká rytmus. Vy víte, že noty mají různou délku. Připomeň si podle obrázku. Aby byla písnička zajímavá a nezněla pořád stejně, používáme  různě dlouhé noty a tím vzniká rytmus.

Každá nota se dá nahradit pomlkou, to znamená, že pokud místo dané noty máme pomlku, nehrajeme.  Za notu celou mohu nahradit pomlku celou, za notu půlovou pomlku půlovou…

Podívej se na obrázek.

 

Zkus si vytleskat písničku na straně 22 Kapy kapy kap.

Posílám písničku nahranou. Tak můžeš se mnou.

Co myslíš, jaká je melodie v písničce – klesá nebo stoupá?

Na straně 23 si vyzkoušej zapsat do notové osnovy notu a pomlku osminovou a dole na stránce spoj notu se správnou pomlkou.

Přeji Ti krásný den, určitě jsi to zvládl skvěle!;-)

 

 

 

Hudební nauka – 1. ročník 16. 2. 2021

Minulý týden jsme se učili o posuvkách. Básničku na pořadí křížků.

Dnes se naučíme písničku ve které jsou schované dva první křížky z básničky – fis a cis.

Jmenuje se Kdybys měla má panenko.

Písničku posílám jako zvukovou nahrávku v emailu, Ty si písničku otevři na straně 40, můžeš si jí zazpívat s nahrávkou ;-).

Co myslíš, v jaké tónině písnička je? Za houslovým klíčem, tedy v předznamenání máme dva křížky fis a cis, která ze stupnic má dva křížky?

Jestli si odpověděl D dur, tak máš pravdu!.

Zkus v písni najít všechny tóny fis a zakroužkovat je modře a také tóny cis, které zakroužkuj červeně.

Můžeš si zkontrolovat podle obrázku, jestli jsi to zvládl správně.

Úplně stejně vyznač fis a cis v písni na straně 52 – Princezna ze mlejna, která je také v tónině D dur.

Opět si zkontroluj podle obrázku.

 

 

Ještě posílám odkaz na online procvičování na názvy not – jen je potřeba nastavit pouze houslový klíč od a po a2 a pouze křížky.

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/

Určitě Ti to šlo výborně, měj se hezky, přeji Ti krásný den!

 

 

Hudební nauka – 2. ročník 16. 2. 2021

Dnes si představíme dechové nástroje.

Dechové nástroje dělíme na dřevěné nebo žesťové (plechové).

Znáš nějaký dechový nástroj?

V učebnici máme ukázku několika hudebních nástrojů, vždy si přečti krátký text a poslechni si hudební ukázky k některým z nich.

Na straně 7

Trubka

https://www.youtube.com/watch?v=kcyup878Li4

Na straně 15

Lesní roh

https://www.youtube.com/watch?v=n3S0zO0w78Y

 Na straně 23

Pozoun

https://www.youtube.com/watch?v=LG_YYN2m-2U

Na straně 33

Flétny

Zobcová flétna

https://www.youtube.com/watch?v=HfhaJ0aQDZg

Pikola, příčná flétna

V ukázce nejdříve uslyšíš pikolu a následně příčnou flétnu

https://www.youtube.com/watch?v=l-3tN-c6UwE

 Na straně 39

Hoboj

Na straně 43

Klarinet

Na straně 47

Fagot

 Na závěr zkus na straně 56 doplnit názvy dechových nástrojů. Dřevěné pak zakroužkuj červeně, žesťové modře.

 

Ještě posílám odkaz na online procvičování na názvy not – jen je potřeba nastavit pouze houslový klíč.

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/

Určitě Ti to šlo výborně, měj se hezky, přeji Ti krásný den!

 

 

 

Hudební nauka – 3. ročník 16. 2. 2021

Dnes nás čeká předznamenání durových stupnic do 4 béček.

Vy už umíte správné pořadí béček, pomáhá nám básnička

HES, ES, AS, DES, GES, CES, FES, za kamna nám vlezl pes.

Na straně 44 v učebnici máme Z k zapamatování vypsané stupnice s béčky ( do 4 béček).

Může nám pomoci i takzvaný kvartový kruh

F dur – 1b

Bb dur – 2b

Es dur – 3b

As dur -4b

 

 

Na straně 44 zkus správně doplnit stupnice F dur a Bb dur. Ve stupnici označ půltón (mezi 3. a 4 stupněm a pak mezi 7. a 8. stupněm). Dále vyznač hlavní stupně T  – tóniku (1. stupeň),S – subdominantu (4. stupeň), a D – dominantu (5. stupeň).

Pokud si nevíš rady, podívej se na obrázek a vyznač podle něho.

 

Ještě posílám odkaz na online procvičování na názvy not – jen je potřeba nastavit pouze houslový klíč.

http://cvicebna.zusbustehrad.cz/

 

Hudební nauka – 4. ročník 16. 2. 2021

Dnes nás čeká zopakování toho, co víme o stupnicích.

Jak je dělíme?

Těm vesele znějícím říkáme DUROVÉ a těm smutnějším MOLLOVÉ.

Mollové se dělí na aiolskou, harmonickou a melodickou. Na straně 16 si připomeň které stupně zvyšujeme o půltón ve stupnici harmonické a melodické.

Co mají společného paralelní stupnice?

Mají stejné předznamenání, ale jinak se jmenují a píší.

Například stupnice G dur – e moll

Zkus uvést jiný příklad

 

Co mají společného stejnojmenné stupnice?

Stejně se jmenují, ale jinak se se píší a mají jiné předznamenání.

Například stupnice G dur a g moll.

Zkus uvést jiný příklad

Vyplň cvičení 77 na straně 55.

(Nápovědu najdeš v hudebním kvízu z 2.2.)

Určitě Ti to šlo výborně, měj se hezky, přeji Ti krásný den!

 

 

Hudební nauka – 5. ročník 16. 2. 2021

 

Dnes si připomeneme, co to je tónický kvintakord.

Tvoříme ho od 1. stupně z dané stupnice, a to ze tří tónů – primy, tercie a kvinty.

Pokud je tercie velká jedná se vždy o durový akord, pokud je tercie malá jedná se vždy o mollový akord.

Takže durové akordy jsou díky velké tercii veselejší a mollové díky malé tercii smutnější.

PŘÍKLAD

Kvintakord C DUR stupnice je složen z tónů c- e – g. Tóny c – e tvoří velkou tercii.

Kvintakord c moll stupnice je složen z tónů c- es – g. Tóny c – es tvoří malou tercii.

Na straně 34 doplň chybějící posuvky k notám v kvintakordu. Zkontroluj si podle obrázku.

Určitě Ti to šlo výborně, měj se hezky, přeji Ti krásný den!