Informace pro děti a rodiče paní učitelky Ireny Čepové

Vážení rodičové dětí navštěvujících Přípravnou hudební výchovu,

věnujte prosím pozornost možnosti využít nyní bezplatně nabídku nakladatelství Nová škola, díky které můžete pracovat s interaktivní učebnicí pro hudební výchovu zdarma až do konce srpna.

Pro zájemce je k dispozici jednoduchý postup, který Vás navede k registraci a dále k jednodušší práci Vašich dětí s tématy přípravné hudební výchovy.

1/ otevřete odkaz     ucebnice-online.cz

2/ je nutno se zaregistrovat, to je nyní zdarma – v horní liště je odkaz registrace, který Vás navede k úspěšné registraci a následně i k přihlášení (je nutno zvolit heslo, ověření je e-mailem)

3/ aktivace – přihlášení – katalog – a zvolíte HUDEBNÍ VÝCHOVA 1

 

Více na www.deumiren.jex.cz , postupně budeme pracovat s pracovními listy.

  1. 4. 2020 Zdraví Irena Čepová

Milí žáčkové i rodičové

Je po Velikonocích a tento týden bude na 4 doby, vlastně na čtyři dny . Takže zase hurá do práce! Dnes jsou na řadě malí hudebníci (PHV), děti z přípravné estetické výchovy (PEV1) a naši malí Drahánečci (PDk).
Úkoly jsou již na webových stránkách, takže do toho, kamarádi. Zpíváme, tleskáme, tančíme, hrajeme si, kreslíme s radostí!
Vaše paní učitelka
14.4.2020

 

 

Vážení rodiče, milí žáci

V souvislosti s aktuálním nařízením Ministerstva zdravotnictví a následného doporučení krajského úřadu jsme přistoupili k dočasnému přerušení výuky z důvodu šířícího se viru COVID-19.

Řada z Vás je zvyklá sledovat informace na webových stránkách školy či pedagogů.

Po dobu, kdy nebude probíhat přímá výuka v naší škole, můžete s dětmi pracovat v domácím prostředí a s uměleckým snažením zůstat alespoň touto formou v kontaktu. Jsou a stále budou pro Vás připravovány nové nápady, motivy, inspirace aúkoly, které můžete i sami kreativně rozvíjet.

Starší žáci, kteří zvládnou sami práci na PC, mohou pracovat samostatně, ty mladší, prosím podpořte Vy, rodičové. Vaše reakce, nápady či příspěvky jsou vítány, stejně jako dotazy a nejasnosti.

Děkuji Vám za spolupráci a za trpělivost.

Přeji Vám příjemně prožitý čas s dětmi, který díky uměleckému snažení a tvoření může být krásný a užitečný. Také všem přeji pevné zdraví, trpělivost a dobrou náladu.

Budu se těšit s Vámi se všemi co nejdříve na shledanou!

 

Kontakt: www.deumiren.jex.cz

Zdraví Irena Čepová, SZUŠ Blansko