zithromax pädiatrische Überdosierung €139.12

Návrat výuky do tanečního oboru od 25.5.2020

Dle materiálu vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy s názvem OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, který stanovuje základní provozní podmínky základních uměleckých škol od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020, je nutné postupovat dle stanovených pravidel.

Vážení rodiče,

dveře základních uměleckých škol se pro výuku otevřely 11. 5. 2020, kdy na naší škole začala individuální výuka v hudebním oboru.

Nyní vás informujeme, že od 25.5.2020 začíná na naší škole v Blansku výuka tanečního oboru.

Situace na pobočkách školy (ZŠ Sloup, ZŠ Kotvrdovice) je odvislá od provozu základních škol, ve kterých naši pedagogové působí. Od ředitelství těchto škol nám bylo sděleno, ať vyčkáme, zatím výuka tedy obnovena nebude.

V souvislosti s návratem žáků a studentů do základních uměleckých škola, vás žádáme o sdělení, zda vaše dítě nastoupí do běžné výuky za dodržení všech bezpečnostních a hygienických podmínek.

Prosíme vás o vyplnění následujících dvou prohlášení, které je třeba odevzdat před nástupem do první hodiny výuky nebo zaslat na email školy info@szus-blansko.cz a dále prosíme o sdělení rozhodnutí pedagogovi vašeho dítěte.

 

S přátelským pozdravem SZUŠ Blansko

 

Prosíme o vyplnění návratky

 

 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. (V případě potřeby prosím kontaktujte telefonicky svého konkrétního pedagoga nebo kancelář školy na tel. čísle 516 411 355).

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou sáček na uložení roušky.

Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce v případě nezletilého žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy (popřípadě k vyřazení žáka ze vzdělávání).

 

V BUDOVĚ ŠKOLY (Dělnického domu)

Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěvu toalet, společných a venkovních prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

Toalety jsou vybaveny mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

Úklid a dezinfekce toalet probíhá každý den.

Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce, dezinfekční prostředky jsou přiděleny do učeben.

Časté větrání tříd je zásadním preventivním faktorem (po každé proběhnuté hodině).

Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.

Důkladné čištění všech místností, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, je prováděno každý den.

 

V UČEBNĚ

Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do učebny, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

Maximální počet žáků v učebně je 15.

V průběhu vzdělávání a konzultací v učebně nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován odstup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu, musí se roušky nosit i v učebně.

U specifických aktivit, kdy dochází k těsnému kontaktu osob (např. tanec, skupinový tanec), obsah a formy vzdělávání přizpůsobí pedagog s důrazem na princip ochrany zdraví.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

V každé učebně je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

U nástrojů a předmětů, které používá větší počet osob, bude prováděno čištění a ošetřování častěji než standardně, a to tak, aby nedošlo k jejich poškození.

 

Děkujeme za pochopení, vedení SZUŠ Blansko

« Zpět na přehled aktualit