Hudební nauka uč. Horáková (19.-23.10.)

PHV

– zopakovat si hudební abecedu – c, d, e, f, g, a, a, h, (c), učebnice str. 12 a 14
(Strana 12) – Hudební počítání:
Nota celá, půlová, čtvrťová.
Každá nota trvá jiný počet dob, některá trvá delší čas než jiná.
Představte si, že nota celá je král v bílém šatu, který když se rozhlíží po svém království celé 4 doby, podívá se doprava, doleva, nahoru a dolů, aby mu nic neuteklo. Král má dvě dcery, princezny, noty půlové. Princezny nosí také bílé šaty, rády se na sebe dívají do zrcadla, to jim trvá celé dvě doby. Princezny mají služky, každá dvě – noty čtvrťové. Služky nosí černé šaty a každá se o princeznu stará 1 dobu.

Strana 14 – praktická cvičení.)

 

1. ročník

(Učebnice str. 11, 12, 13)
Učebnice strana 11 – latinské pojmy – staccato, legato.
Doplňování not od c2 do c3.
Na straně 12 se žáci snaží poskládat správně píseň Kočka leze dírou podle taktů.
Strana 13 – psaní nožiček k notám.
Nožička se k hlavičce noty až do noty a1 píše směrem nahoru zprava, od noty h1 se píše nožička k hlavičce směrem dolů zleva.

 

2. ročník

(Učebnice strana 7 a 11)
Učebnice strana 7 – Co je to trubka?
Hudební ukázka

Učebnice strana 11

Zahrej si, nebo si zapívej písničku Vyletěla holubička, začíná stejně jako stupnice C dur 🙂

Co je to repetice? Co je to prima volta a sekunda volta?

 

HLASY – hlasy mají různou barvu a výšku.
Můžeme je podle výšky rozdělit:

soprán – vysoký ženský hlas
alt – nízký ženský hlas
tenor – vysoký mužský hlas
bas – nízký mužský hlas

 

 

 

3. ročník

(Učebnice strana 10) Kvintakordy a jejich obraty.
Připomenutí, co je to akord.
Akord – souzvuk nejméně tří tónů různé výšky.
Akordy ve stupnici:
Durový kvintakord a jeho obraty:
Tónický kvintakord – nachází se na prvním stupni ve stupnici.
To znamená, že ve stupnice C dur ho tvoříme od prvního stupně, od tónu c.
Kdybychom chtěli vytvořit tónický kvintakord ve stupnici G dur, budeme ho opět tvořit od prvního stupně, prvního tónu ze stupnice G dur, tedy g.

Vysvětlíme si to na akordu C dur:
Tónický kvintakord – tóny c, e, g
Tónický sextakord – tóny e, g, c
Tónický kvartsextakord – tóny g, c, e
Tónický kvintakord tedy tvoří první, třetí a pátý stupeň ve stupnici. Ve stupnici C dur jsou to tóny c, e, g. Tento tónický kvintakord má dva obraty. První obrat se nazývá sextakord, druhý obrat kvartsextakord.

U sextakordu se změnilo to, že první tón z kvintakordu c se přesunul o oktávu nahoru. Takže v sextakordu je prvním tónem e, pak g a nakonec c. Stále však platí, že je to akord C dur, jen jsou tóny na jiném místě.

U kvartsextakordu se opět změní to, že první tón ze sextakordu se přesune o oktávu výše,
Vznikne nám tedy g, c, e.
Pravidlo platí pro všechny další stupnice.
A proč je dobré tohle znát?
Akordy pak můžou znít trochu jinak, někdy se nám v písničce hodí více jiný obrat :-).)

 

4. ročník

(Učebnice strana 8 a 9)
Přečíst si o rozdělení hudebních nástrojů

Poslech strunných smyčcových nástrojů – samozřejmě děti nemusí poslouchat celé, jen pro seznámení s nástroji 🙂

Housle

Viola

https://www.youtube.com/watch?v=ZKxpRfybe1U

Violoncello

Kontrabas

 

ANTONIO VIVALDI – ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ

 

5. ročník

(Učebnice str. 5 a 8)
Enharmonická tóny – některé tóny stejně znějí, ale dají se zapsat dvojím způsobem.
Jsou to tóny, které mají stejnou výšku, ale různý název. Například fis – ges, gis – as, …
Rozdělení oktáv

 

praktické cvičení na straně 5.

Učebnice strana 8 – přečti si, co je to komorní soubor.

Hudební ukázka komorního souboru