Hudební nauka uč. Petržela (2.-6.11.)

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k novým nařízením vlády a uzavření naší školy posílám úkoly do příštího týdne do hudební nauky 3. – 5. ročníku. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů jsem k dispozici ke konzultacím na telefonu 776 209 222.

HN 3. ročník: 
– opakování : Durové stupnice s křížky, kvintový kruh. Durové stupnice s béčky
  (umět určit předznamenání, tedy počet křížků nebo béček u libovolné stupnice)
– pořadí křížků: Fis, Cis, Gis, Dis, Ais, Eis, His (zapiš křížky ve správném pořadí do notové osnovy)
– pořadí béček: Bé, Es, As, Des, Ges, Ces, Fes (zapiš béčka ve správném pořadí do notové osnovy)
– notový sešit: zapsat stupnici F dur a B dur včetně tonického kvintakordu (T5)
  (zaznač ve stupnicích i půltóny)
– pracovní sešit: vyber si libovolnou hudební křížovku a vyplň ji (popř. zábavný testík)
– poslechni si na youtube:     https://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws
  sbor Bedřicha Smetany Proč bychom se netěšili. Ze které jeho opery tento sbor je?

 

HN 4. ročník:
– opakování: stupnice mollové (jaké máme druhy mollových stupnic a jak se od sebe liší? – stupnice aiolská, harmonická a melodická )
– urči předznamenání těchto mollových stupnic: h moll, fis moll, g moll
– zapiš do notového sešitu stupnici a moll melodickou ( směrem vzhůru i dolů)
– zapiš durový kvintakord od tónu D včetně jeho obratů. Jaké rozeznáváme druhy kvintakordů a jak se tvoří?(durový, mollový, zvětšený a zmenšený)
– pracovní sešit: vyber si libovolnou hudební křížovku a vyplň ji (popř. zábavný testík)
– poslechni si na youtube:       https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA
  orchestrální skladbu Air od J.S. Bacha. Co víš o tomto hudebním skladateli?

 

HN 5. ročník:
¨- opakování: hlavní kvintakordy (T – S – D). Zapiš tyto hlavní harmonické funkce ve stupnici D dur a B dur
– dominantní septakord D7: Zapiš do notového sešitu stupnici G dur a v ní utvoř dominantní septakord (D7). Bude tedy postavený na tónu D
– pracovní sešit: přečti si povídání o hudbě ve starověkých civilizacích
  Poslechni si nejstarší dochovanou hudební památku – Seikilovu píseň. Víš ze které doby pochází?
– vyber si v pracovním sešitě a vytleskej libovolná rytmická cvičení

 

S pozdravem, vyučující hudební nauky na SZUŠ Blansko, Zbyněk Petržela.