Hudební nauka uč. Petržela (5.-9.10.)

Vážení rodiče, milí žáci,

 

vzhledem k novým nařízením vlády a uzavření naší školy posílám úkoly do příštího týdne do hudební nauky 3. – 5. ročníku. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů jsem k dispozici ke konzultacím na telefonu 776 209 222.

 

HN 3. ročník:

– opakování z minulé hodiny: Durové stupnice s křížky, kvintový kruh

– notový sešit: zapsat stupnici D dur a A dur včetně tonického kvintakordu

– pracovní sešit: str. 4/cv. 3 stupnice a kvintakord, str. 4/cv. 4: zapiš postup křížků v předznamenání

– naučit text písně Voděnka studená na str.5 v pracovním sešitu

 

HN 4. ročník:

– opakování z minulé hodiny: dvojzvětšené a dvojzmenšené tóny, enharmonické tóny. Zapiš 3 příklady enharmonických tónů (takové tóny, které stejně znějí, ale jinak se píší)

– stupnice stejnojmenné a paralelní: jaký je mezi nimi rozdíl, uveď 2 příklady

– pracovní sešit str. 4/ doplň předznamenání ke stupnicím, zapiš vybranou dur stupnici

– naučit text písně Na tom bošileckým mostku/ str. 7 pracovní sešit

 

HN 5. ročník:

– opakování látky z minulé hodiny: druhy kvintakordů – durový, mollový, zmenšený a zvětšený. Zapiš příklady na všechny druhy kvintakordů od tónu G a D

– rozdíl mezi kvintakordem a septakordem (trojzvuk a čtyřzvuk), kvintakord je tvořen dvěmi terciemi na sobě, septakord 3 terciemi postavenými na sobě. Uveď příklady na libovolný kvintakord a septakord

– pracovní sešit str. 6/ kdo ví odpoví, zakroužkuj správné odpovědi na otázky „hudební pojmy“

– komorní hudba: str. 8 pracovní sešit, přečti text

 

Věřím a těším se na brzkou shledanou, vyučující hudební nauky na SZUŠ Blansko, Zbyněk Petržela.