Hudební nauka uč. Petržela (9.-13.11.)

 

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k novým nařízením vlády a uzavření naší školy posílám úkoly do příštího týdne do hudební nauky 3. – 5. ročníku. V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů jsem k dispozici ke konzultacím na telefonu 776 209 222.
 

HN 3. ročník: 
– opakování : Durové stupnice s béčky, kvartový kruh.
– notový sešit: zapsat stupnici Es dur a As dur včetně tonického kvintakordu (T5)
  (zaznač ve stupnicích i půltóny)
– rozdělení intervalů na 2 skupiny: čisté (prima, kvinta, kvarta a oktáva) a malé a velké (sekunda, tercie, sexta a septima). Zapiš do notového sešitu tyto intervaly: velká sekunda od tónu D, velká tercie od tónu E, čistá kvarta od F a čistá kvinta od A
– pracovní sešit: přečti si povídání o skladateli Bedřichu Smetanovi
– poslechni si na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=H0HtT0C7UYM 
  DÚ: víš o čem pojednává tato symfonická báseň ( Šárka) z cyklu Má vlast? Jedná se o příběh Ctirada a Šárky a pověst o dívčí válce.

 

HN 4. ročník:
– opakování: stupnice mollové a jejich předznamenání. Jak určujeme počet křížků a béček u mollových stupnic? Vzpomeň si na využití malé tercie. Zopakuj si jak tvoříme velké a malé intervaly
– urči předznamenání těchto mollových stupnic: d moll, c moll
– zapiš do notového sešitu stupnici a moll harmonickou ( směrem vzhůru i dolů)
– zapiš durový kvintakord od tónu A včetně jeho obratů. Pojmenuj všechny obraty (sextakord a kvartsextakord)
– pracovní sešit: přečti si povídání o hudebním skladateli W.A.Mozartovi
– poslechni si na youtube:    https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ 
  Ukázka je z Mozartovy opery Kouzelná flétna, konkrétně slavná árie Královny noci. Víš jaký je děj opery a kdo je autorem libreta?    https://cs.wikipedia.org/wiki/Kouzeln%C3%A1_fl%C3%A9tna

 

HN 5. ročník:
– opakování: druhy kvintakordů, jaké známe druhy kvintakordů? Uveď libovolné příklady včetně označení kvintakordů (dur, moll, zvětšený a zmenšený)
– dominantní septakord D7: Zapiš do notového sešitu stupnici F dur a v ní utvoř dominantní septakord (D7). Bude tedy postavený na tónu C
– pracovní sešit: přečti si povídání o hudbě v době renezance. Jaké dva typy hudby v renesanci rozeznáváme? (hudba duchovní a světská)
  Poslechni si hudební ukázku z období renesance:   https://www.youtube.com/watch?v=YHX4GbWvY_M
  Skladba G.P. Palestriny:  Adoramus Te Christe. Co víš o tomto hudebním skladateli?

 

S pozdravem, vyučující hudební nauky na SZUŠ Blansko, Zbyněk Petržela.