Hudební nauka uč. Horáková (2.-6.11.)

PHV

Učebnice – strana 13

Pomocná linka – pod notovou osnovou a nad notovou osnovou. Nazývá se pomocná, protože pomáhá notové osnově. Některé noty se nevlezou do notové osnovy, tak se píší na pomocnou linkou.

Jedna z not Cecilka – c1 se právě na ní píše, tuhle notu najdeme na první pomocné lince pod notovou osnovou.

Praktické cvičení na straně 13 – psaní pomocných linek a noty c1. C  (Cecilka) je také první nota z hudební abecedy. Dokážeš už vyjmenovat celou hudební abecedu směrem nahoru i dolů?

1. ročník

Učebnice – strana 14 a 15

strana 14

Tempová označení – latinské názvy.

ANDANTE – zvolna, krokem                  MODERATO – mírně              ALLEGRO – rychle

         

 

 

 

 

 

Nedopsaná písnička – chybí tam nějaké hudební důležité značky – například pomlka, nota, taktová čára…celkem chybí 4 značky.

Strana 15

Repetice – Opakování hudebního úseku – naučit se repetici správně zapsat. Doplnit repetice podle vzoru na straně 14, do každé notové osnovy (ke každému verši).

 

2. ročník

Učebnice strana 12

Stupnice a jejich předznamenání (durové stupnice do 4 křížků)

Co to je stupnice? Řada tónu uspořádaná podle určitých pravidel.

Nejjednodušší stupnice je stupnice C dur, a proč? Protože nemá žádné křížky, ani žádná béčka.

Není to tak u všech stupnic, protože by to znělo falešně. Další stupnice durové už mají křížky nebo béčka. A my se dnes naučíme předznamenání 4 nových durových stupnic, které mají určitý počet křížků.

Předznamenání – počet křížků, nebo béček ve stupnici.

 

Naučíme se básničku na postup křížků, tu když si zapamatujeme, tak nám to pomůže i do dalších ročníků.

 

FIS, CIS, GIS, DIS, AIS, EIS, HIS, na louce nám létá hmyz.

 

Zkus si první 4 křížky zapsat podle vzoru v učebnici.

A teď pomůcka, jak si odvodit, kolik má durová stupnice křížků.

 

C + 5 tónů = G + 5 tónů =  D + 5 tónů = A + 5 tónů = E

 C dur – 0 #,  G dur – 1#,   D dur –  2#, A dur – 3#, E dur –  4#

 

3. ročník

Učebnice strana 11, 12

Strana 11

Tečka za notou – prodlužuje notu o polovinu její hodnoty.

Na straně 11, ať si děti zkusí vytleskat rytmus. Posílám zvukovou přílohu v nahrávce.

Určitě si ji postupně zastavit po taktech, vcelku je to hned náročné.

 

Strana 12

Tabulka intervalů – přečíst si a následně vypracovat na straně 13 první cvičení.

 

4. ročník

Učebnice strana 10

Rozdělení tónů do oktáv:

Noty – praktické cvičení zakroužkovat pouze správné názvy pod danou notou. A v následujícím cvičení spojit název se správnou notou.

Připomenout si intervaly, příští týden budeme procvičovat je :-).

 

 

5. ročník

Učebnice strana 6

Latinské názvy a opakování

strana 7

rytmické cvičení – posílám zvukové nahrávky – ať si žáci vyzkouší, postupně si zastavit po několika taktech, nebo taktu. Hned vcelku to může být náročné.

V prvním rytmickém cvičení je za houslovým klíčem přeškrtnuté C, to znamená, že se hraje v polovičním tempu. C znamená celý takt – 4/4, přeškrtnuté C, pak tedy dvou půlový takt – alla breve.

Strana 10 – Přečti si o pravěké hudbě.