Hudební nauka uč. Horáková (9.-13.11.)

PHV

Opakování – strana 14

Na začátek notové osnovy zapsat houslový klíč a za něj noty c1, g1, f1, g1, a1,  h1 – (Cecilku, Honzíka, Adélku, Gábinku a Ferdu). Notovou osnovu posílám v příloze (samozřejmě můžete místo ní využít notový sešit, pokud máte.

Matematická doplňovačka – doplnit správnou notu podle její délky.

V příloze posílám pracovní list na opakování délky not.

 

1.ročník

Učebnice str. 16 a 17

Na straně 16 půlová nota s tečkou – dohromady trvá 3 doby. Tečka za notou prodlužuje notu o její polovinu.

 

 

 3/4 TAKT – do jednoho taktu se vejdou 3 doby.

Na straně 17 květinové bludiště a doplnit správné noty, nebo pomlky do ¾ taktu.

 

 2.ročník

Učebnice str. 13 a 14

Na straně 13 doplnit do písně Voděnka studená taktové čáry.

Písničku si můžeš poslechnout zde    https://www.youtube.com/watch?v=Iu1EFCFIzv4.

Na straně 14 zapsat stupnici G dur (nápověda na straně 12).

Přečíst si, co je to tónina a v písni Voděnka studená doplnit nad noty názvy not.

Praktické cvičení – opakování not v basovém klíči.

 

3.ročník

Učebnice str. 13 a 14

Poslechni si lidovou píseň Široký, hluboký    https://www.youtube.com/watch?v=xe4wcTtXhD8    a doplň pod každou dvojici tónů název intervalu (čísly).

Na straně 13 si přečíst mollové stupnice –  a moll aiolská, harmonická, melodická, zkusit si je zahrát.

Mollové stupnice jsou smutnější než durové.

Na straně 26 si přečti o Bedřichu Smetanovy a poslechni si kousek skladby z Cyklu symfonických básní Má vlast – Vltavu       https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU.

 

 4.ročník

Učebnice str. 11 a 12

Intervaly čisté a velké.

Připomeň si z minulé hodiny, jaké máme intervaly. Intervaly dělíme na čisté – prima, kvarta, kvinta a oktáva a velké – sekunda, tercie, sexta a septima. Doplň praktické cvičení na straně 11.

Na straně 12 si zkus hudební test I.

Na straně 22 si přečti o Johannu Sebastianovi Bachovi a poslechni si hudební ukázku skladby Air https://www.youtube.com/watch?v=rrVDATvUitA.

 

5.ročník

Učebnice str.10 a 11

Minule jste si měli přečíst článek o pravěké hudbě, dnes si přečtěte o hudbě ve starověkých civilizacích, zkuste o hudbě v pravěku a starověku zjistit něco více na internetu, nebo v encyklopedii a dopište si informace do sešitu.

Poslechni si nahrávku Seikilovy písně   https://www.youtube.com/watch?v=KjHNEbVKIGk