Koncepce školy

Soukromá ZUŠ Blansko se sídlem v Blansku, Hybešova 1, je čtyřoborovou školou působí v současné podobě od roku 1994, kdy vznikla rozšířením Taneční školy manželů Jeřábkových o další obory výuky. Na základě své koncepce, činnosti a výsledků byla zařazena do sítě škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Nabízí široké spektrum uměleckého vzdělávání ve všech oborech základního uměleckého školství a učitelé školy se věnují dětem od předškolního věku až po dospělé v jednotlivých oborech, nástrojích a tanečních žánrech.

Cílem Soukromé základní umělecké školy Blansko je poskytnutí kvalitního múzického vzdělání žákům ve všech vyučovaných oborech, s cílem umožnění a zajištění zejména seberealizace svých žáků ve společenském a kulturním životě a dále příprava na talentové zkoušky pro vyšší stupně škol s uměleckým zaměřením. A to nejen v hlavním sídle školy, ale také na elokovaných pracovištích, zřizovaných na vesnicích. Všechny obory školy jsou vedeny k úzké mezioborové spolupráci, s cílem co největší seberealizace a prezentace školy na veřejnosti.

Škola pořádá výchovné koncerty, je navázána spolupráce s Konzervatoří Brno a Janáčkovou akademií múzických umění, dalšími školami, institucemi a organizacemi, jsou pořádány tématické zájezdy a uskutečňovány reciproční zájezdy žáků školy, včetně zájezdů zahraničních, jsme zváni k účastech na festivalech a soutěžích doma i v zahraničí.

Veškerá výuka a činnost směřuje k co největší prezentaci školy na veřejnosti, včetně důstojných reprezentací města, okresu i republiky. Je tím vytvořena velmi silná motivace žáků, která přispívá k vyšším výkonům, zájmu o výuku a zároveň je širokou veřejnou kontrolou úrovně výuky jednotlivých pedagogů a vedení školy.