Časový průběh a organizace školního roku

Školní rok bývá zahájen v den zahájení školního roku všech ostatních škol ČR, zápisem žáků s následnou domluvou rozvrhů, aby byla výuka zahájena ve všech oborech co nejdříve, bez zbytečných ztrát vyučovacích hodin. Domluvené rozvrhy jsou průběžně korigovány v návaznosti na rozvrhy základních škol, dojde-li k překrytí výuky nebo jiným komplikacím, zejména u dojíždějících žáků. Obecně se organizace školního roku v naší škole řídí dle Vyhlášky organizace školního roku na základních, středních a speciálních školách. Podzimní, zimní, pololetní, velikonoční a hlavní prázdniny se konají v termínech jako u ostatních škol. Jarní prázdniny se konají v souladu s termínem prázdnin ostatních blanenských škol.

Avšak i v době prázdnin se dle potřeby konají zkoušky, tréninky a soustředění reprezentačních kolektivů školy, zejména reprezentačních týmů stepařského Tap dance studio, studia společenských tanců Star dance a folklorních souborů Drahan a Drahánek. Státní svátky jsou dny volna, s tím, že vyučování bývá nahrazeno, stejně tak, jako vyučování při dalších jednodenních volnech apod., aby nedocházelo, zejména v individuální výuce, ale i hromadné výuce, ke krácení fondu vyučovací doby. Totéž platí o krátkodobých prázdninách, např. pololetních atd., když by žákovi odpadla hodina v ten příslušný den.

Hodiny, které nemohou být poskytnuty vlivem nemoci vyučujícího, jsou suplovány nebo jsou po jeho nástupu do školy dodatečně odučeny. To platí zejména pro individuální výuku, u výuky hromadné je zajištěn suplující vyučující tak, aby výuka plnohodnotně proběhla.

V případě nemoci žáků, řeší škola jejich náhradní vyučování a to tak, že v hromadných oborech může žák přijít po své nemoci, mimo své vlastní vyučování ještě do dalšího oddělení, které mu odpovídá věkem a probíranou látkou. U individuální výuky jsou tyto hodiny poskytnuty po domluvě s příslušným pedagogem tak, aby byl fond vyučovací doby naplněn. Při dlouhodobé nepřítomnosti žáka je situace řešena vždy individuálně přes ředitelství školy.