Taneční obor

Tanec je souhrn aktivit, které systematicky rozvíjejí osobnost žáka po stránce jak tělesné, tak duševní dle schopností, možností a zájmu jedince. Základním nástrojem pro něj je vlastní tělo, jehož strukturu tanečník postupně poznává a učí se jej vědomě ovládat. Interpret se seznamuje se zákonitostmi pohybu, strukturou lidského těla, kulturou a tradicemi uměleckého sektoru, které jsou pro taneční obor typické. Při tanci vychází z hudební předlohy, vnitřních pocitů a základních tanečních technik. To vše mu otevírá  bránu k tanečnímu umění, kultuře a tradicím, vede k  orientaci v uměleckých oblastech, vnímání umění a k hlubokému uměleckému prožitku.   Na naší škole se vyučuje taneční obor již od přípravné taneční výuky, která vzdělává děti v rozmezí 5-7 let. Z taneční přípravky postupují žáci do ročníků 1. stupně /sedmileté období/, poté do výuky II. stupně základního studia, která trvá 4 roky. Jelikož taneční obor vyučuje více pedagogů s různorodým tanečním zaměřením, vzniklo na škole několik studijních zaměření – současný tanec, klasický tanec, lidový tanec, moderní tanec, společenský tanec, jazz a step.   Specifikou některých studijních zaměření tanečního oboru je vyučování formou soustředění a blokové výuky, která jsou ponejvíce využívána na nácvik choreografií pro vystoupení, soutěže a předtančení.

Jazz dance

Chci vědět více »

Pedagogové vyučující tento předmět