Hudební nauka uč. Horáková (23.-27.11.)

PHV

Strana 15 – Taktová čára

Už víme, co je notová osnova a umíme i na začátku notové osnovy zapsat houslový klíč.

Notová osnova je takový domeček pro noty. Všechny noty ale nebydlí však v jednom pokoji, jsou rozdělené do jednotlivých pokojů – těm říkáme takty, ty jsou odděleny taktovou čárou.

Na obrázku vidíš takty vyznačené na modré lince. A každá nota bydlí ve svém taktu.

Do každého taktu se ale musí vejít stejný počet dob. Na obrázku vidíš, že v každém taktu se počítá do 4, proto je to takt čtyřčtvrťový – vejdou se tam 4 noty čtvrťové.

V učebnici máte na ukázku takt dvoučtvrťový – do každého taktu se vejdou dvě noty čtvrťové. V učebnici si ZAZPÍVEJ PÍSNIČKU To je zlaté posvícení a zkus si při ní ťukat do rytmu, taky si zahraj hru „NA DVA“.

 

  

 1.ročník

Už víme, co je notová osnova a umíme i na začátku notové osnovy zapsat houslový klíč.

Notová osnova je takový domeček pro noty. Všechny noty ale nebydlí však v jednom pokoji, jsou rozdělené do jednotlivých pokojů – těm říkáme takty, ty jsou odděleny taktovou čárou.

 

Na obrázku vidíš takty vyznačené na modré lince. A každá nota bydlí ve svém taktu.

Do každého taktu se ale musí vejít stejný počet dob. Na obrázku vidíš, že v každém taktu se počítá do 4, proto je to takt čtyřčtvrťový – vejdou se tam 4 noty čtvrťové.

V učebnici na straně 19 zkus vyluštit hádanku, stačí jen zjistit, který takt je 2/4 a který 3/4.

Do taktu 2/4 se vejdou jen 2 doby, do 3/ 4 3 doby. Na straně 20 si zkus rytmické cvičení a doplň taktové čáry.

 

2.ročník

Učebnice strana 15

Lesní roh – přečti si o něm, podívej se, jak vypadá a poslechni si hudební ukázku.

https://www.youtube.com/watch?v=B-r213_86v4. Otázka navíc, jak se jmenuje první nástroj v hudební ukázce?:-)

Strana 16 – stupnice D dur.

D dur stupnice má dva křížky – jak se jmenují? Jsou to první dva z básničky, kterou už znáte.

Fis, cis, gis, dis, ais, eis, his, na louce nám létá hmyz.

 

Stupnice D dur tedy obsahuje tóny – d, e, fis, g, a, h, cis, d.

Akord stupnice se tvoří z 1., 3. a 5. stupně – akord D dur obsahuje tóny d, fis, a.

Udělej si cvičení ze strany 16, oprav tam všechny chyby, taky zazpívej si písničku Vyletěla holubička ze skály 🙂

 

3.ročník

Učebnice strana 16

Jak dělíme mollové stupnice? Nápovědu hledej na předchozí straně.

Předznamenání stupnic do 4 křížků – k učebnici k zapamatování.

Stupnice a moll, jak víš, nemá žádné předznamenání, dnes se naučíme předznamená ní dalších 4 stupnic e moll, h moll, fis moll, a cis moll.

 

POMŮCKA:

Jak zjistíme další mollovou stupnici s křížky od tónu a?

Od tónu a spočítáme 5 tónu nahoru (a, h, c, d, e). Skončíme na tónu e, Další stupnice s jedním křížkem fis je tedy stupnice e moll. Stejným způsobem pokračuji dále. Od tónu e počítám zase 5 tónu nahoru (e, fis, g, a, h). Skončili jsme na tónu h. Takže další stupnice bude stupnice h moll, které opět přibude jeden křížek Stupnice má tedy křížky dva – fis, cis.

A opět počítám od tónu h 5 tónů nahoru – (d, cis, d, e, fis). Pátým tónem je tón fis, následující mollová stupnice se tedy jmenuje fis moll, opět jí přibude jeden křížek, takže dohromady má křížky 3 – fis, cis, gis.

Na straně 17 cvičení 36 – Hádankářský koutek – přesmyčky.

 

4.ročník

Učebnice strana 13

Tempo – jaké latinské názvy můžeme použít k označení tempa.

Na následující straně 14 si zkus spojit správné latinské názvy s českými.

Učebnice str. 14 cv. 18 – rytmické cvičení.

Strana 16

Připomeň si mollovou stupnici a moll – aiolskou, harmonickou a melodickou.

Strana 17 – Předznamenání stupnic do 7 křížků.

 

POMŮCKA:

Jak zjistíme další mollovou stupnici s křížky od tónu a?

Od tónu a spočítáme 5 tónu nahoru (a, h, c, d, e). Skončíme na tónu e, Další stupnice s jedním křížkem fis je tedy stupnice e moll. Stejným způsobem pokračuji dále. Od tónu e počítám zase 5 tónu nahoru (e, fis, g, a, h). Skončili jsme na tónu h. Takže další stupnice bude stupnice h moll, které opět přibude jeden křížek Stupnice má tedy křížky dva – fis, cis.

A opět počítám od tónu h 5 tónů nahoru – (d, cis, d, e, fis). Pátým tónem je tón fis, následující mollová stupnice se tedy jmenuje fis moll, opět jí přibude jeden křížek, takže dohromady má křížky 3 – fis, cis, gis.

 

Na straně 17 doplň e moll stupnici harmonickou (nezapomeň zvýšit 7. stupeň).

 

5.ročník

Učebnice strana 12 – Středověká hudba – přečti si.

Zde si můžeš poslechnout hudební ukázku.

Gregoriánský chorál:

https://www.youtube.com/watch?v=0G2j5qktpE4&list=PLjZLyioqJjMqH0q4ilyXmtP4jqVXWlXiN.

 

Strana 14 Stupnice paralelní a stejnojmenné.

Paralelní stupnice mají stejné předznamenání, stejnojmenné mají pouze stejný název.

Strana 24Zopakuj si intervaly čisté, velké a malé.

Malé intervaly vytvoříme zúžením velkých intervalů.

Doplň cvičení na straně 24.