Hudební nauka uč. Horáková (12.-16.10.)

PHV

(učebnice strana 10 a 11.)
– děti čeká pohádka, výlet do zoo, kde se seznámí s některými názvy not, ty se pak učí i zapisovat
– hudební abeceda – C, D, E, F, G, A, H, (C).

 

1. ročník

(učebnice strana 8, 9, 10)
S úkoly dětem pomáhá housenka Kryšpín. Kde Kryšpín drží tužku, mají děti doplňovat, kde je Kryšpín s bubínkem mají děti vytleskávat rytmus. Další vysvětlivky naleznete hned na začátku sešitu.
(Strana 8 – 2/4 takt – znamená to, že do jednoho taktu – pomyslného obdélníku se rytmicky vejdou 2 doby čtvrťové. Jedna nota čtvrťová lze ale rozdělit na dvě noty osminové. Takže do 2 /4 taktu se vejdou 4 noty osminové osminové noty.
Strana 9
Najít úseky v písni, které jsou stejné, ty pak stejně vybarvit.
Strana 10
Opět vytleskání rytmu a na konci strany dopsat správně hudební abecedu směrem nahoru i dolů – C, D, E, F, G, A, H)

 

2. ročník

(učebnice strana 9, 10)
(Půlová nota s tečkou – tečka u noty prodlužuje trvání noty o její polovinu.
To znamená, že když půlová noty trvá 2 doby, polovina ze dvou dob je jedna. Takže tečka nám v tomto případě zastupuje jednu dobu.
Půlová nota s tečkou tedy trvá tři celé doby (půlová nota – 2 doby, tečka u noty – 1 doba, takže 2+1=3 doby)
Na straně 9
Rytmická cvičení, ať si je děti vytleskají, nebo zabubnují.
Strana 10
Dynamika – různá síla tónů.
Základní pojmy – p – slabě, mf – středně silně, f – silně.
Hra – dítě zpívá jakoukoliv písničku, nebo říká básničku. Rodič, nebo kdokoliv jiný mu ukazuje značky – p, mf, f. Podle toho se řídí svůj hlas.
Potom zapojit i pojmy crescendo – postupně zesilovat a decrescendo – postupně zeslabovat.)
Ve hře se pak můžete vystřídat, žáka ukazuje pojmy…
Posledními úkoly na straně 10 je doplnění správných not a vysvětlení, kde se nacházejí půltóny v durové stupnici.

 

3. ročník

(učebnice strana 9)
Noty s posuvkami
Noty u kterých se nachází křížek se čtou s příponou is, takže c s křížkem se čte jako cis, d s křížkem jako dis.
Pomocná báseň na křížky, děti si jí psaly dozadu do sešitu.
Fis, cis, gis dis, ais, eis , his na louce nám létá hmyz.
Noty u kterých se nachází béčko se čtou s příponou es, takže c s béčkem se čte jako ces, d s béčkem jako des.
Pomocná báseň na béčka: Hes, es, as, des, ges, ces, fes za kamna nám vlezl pes. Na straně 9 mají děti u písní přečíst správně noty (název napsat pod notu).

Na konci strany je opakování na pojmy z předchozích stran
Stupnice do 4 křížků, tedy C dur, G dur, A dur a E dur.
Tónika (1. stupeň), subdominanta (4. stupeň), dominanta (5. stupeň)
Tónický kvintakord – nachází se na prvním stupni.

 

4. ročník

(učebnice strana 5)
Stupnice H dur. V prvním cvičení mají žáci opravit chyby.
Pro zopakování H dur má 5 křížků – fis, cis, gis, dis, ais. Půltóny se nacházejí mezi 3. a 4. stupněm a 7. a 8. stupněm.

Akord – souzvuk nejméně tří tónů různé výšky.

Akordy ve stupnici:
Durový kvintakord a jeho obraty:
Tónický kvintakord – nachází se na prvním stupni ve stupnici.
To znamená, že ve stupnice C dur ho tvoříme od prvního stupně, od tónu c.

Kdybychom chtěli vytvořit tónický kvintakord ve stupnici G dur, budeme ho opět tvořit od prvního stupně, prvního tónu ze stupnice G dur, tedy g.

Vysvětlíme si to na akordu C dur:

Tónický kvintakord – tóny c, e, g

Tónický sextakord – tóny e, g, c

Tónický kvartsextakord – tóny g, c, e

Tónický kvintakord tedy tvoří první, třetí a pátý stupeň ve stupnici. Ve stupnici C dur jsou to tóny c, e, g. Tento tónický kvintakord má dva obraty. První obrat se nazývá sextakord, druhý obrat kvartsextakord.

U sextakordu se změnilo to, že první tón z kvintakordu c se přesunul o oktávu nahoru. Takže v sextakordu je prvním tónem e, pak g a nakonec c. Stále však platí, že je to akord C dur, jen jsou tóny na jiném místě.
U kvartsextakordu se opět změní to, že první tón ze sextakordu se přesune o oktávu výše. Vznikne nám tedy g, c, e.
Pravidlo platí pro všechny další stupnice.
A proč je dobré tohle znát?

Akordy pak můžou znít trochu jinak, někdy se nám v písničce hodí více jiný obrat :-).
Když už teď víte, jak na to, doplňte cvičení na straně 5.

 

5. ročník

pracovní pracovní listy – italské hádanky a výrazy, křížková křížovka
– pracovní list – opakování ze 4. ročníku