Výtvarný obor

Kresba, malba, grafika, dekorativní činnost, modelování. Základním materiálem pro výuku ve výtvarném oboru jsou opět učební osnovy pro základní umělecké školy, které jsou však rozšířeny zejména v oblastech dekorativní činnost, kde je kladen důraz zejména na všestrannou práci s textilem, tisk, tkaní, batika, vázané techniky. Tato práce umožňuje budoucí propojení s dalšími obory výuky, zejména s oborem tanečním, při návrzích scén a dekorací a výhledově s oborem dramatickým, zejména při tvorbě loutek a maňásků. Dále je to modelování a prostorové tvoření, kde je vycházeno z klasických postupů, které jsou doplňovány experimentováním s nejrůznějšími materiály. V oblasti konstruování se opět nabízí spolupráce s jinými obory, zejména v návrzích, modelech a realizaci scén.