Literárně-dramatický obor

Součástí výuky dramatické výchovy je příprava představení dle věku dítěte, popřípadě výuky přednesu nebo přípravy starších dětí na školy s uměleckým zaměřením. Dramatická výchova není určena pouze dětem talentovaným, má pomoci i těm, které mají určité problémy v komunikaci, sociálním zařazení atd. Literárně dramatický obor působí samostatně, muzikálový tanec a pohybová průprava je součástí tanečního oboru.