Azithromycin-Dosis für die Pädiatrie €143.88

Informace k zápisu a pokyny pro další dny školního roku na Soukromé ZUŠ Blansko.

.

Vážení rodiče, milé žákyně, milí žáci,

ve středu 1.9. 2021 bude zápis a domluva rozvrhů probíhat jako každý rok v prostorách Dělnického domu ve druhém patře. Oproti předešlým zápisům, prosíme rodiče či zákonné zástupce o spolupráci, aby při nutnosti doprovodu převážně tedy u mladších dětí, doprovod tvořila jen jedna dospělá osoba.

Současně také nebude umožněn vstup do těchto prostor bez ochrany horních cest dýchacích (tzn. roušky nebo respirátoru).

 

Pravidla pro vstup a celkový režim od čtvrtka 2.9.2021 v návaznosti na stále trvající protiepidemiologická opatření, nebude umožněn ve školních prostorách pohyb rodičů, zákonných zástupců či jiného doprovodu.

Mladší děti si po domluvě bude přebírat vyučující pedagog u vstupních dveří a po ukončení hodiny je následně i zpět přivede. V hromadných předmětech prosíme
o dochvilnost, bude odváděna celá skupina.

Provoz a používání šaten není nijak omezen, bude je tedy možné využívat za dodržení základních hygienických opatření. Ve společných prostorách školy je povinné nosit ochranu horních cest dýchacích, při výuce již tato povinnost není.

Pro potřeby ZUŠ nejsou žáci povinni se prokazovat testováním, prodělaným COVID-19 nebo očkováním.

Současně bude také dbáno na vyšší intenzitu úklidu, dezinfekce společných prostor
i samotných tříd.

 

Těší se na Vás tým Soukromé ZUŠ Blansko.

« Zpět na přehled aktualit