Azithromycin-Dosispackung Kosten €100.60

Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Osobní údaje uvedené v přihláškách ke studiu jsou zpracovávány dle právních předpisů (zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

 

Totožnost a kontaktní údaje správce:

 

Soukromá základní umělecká škola Blansko, spol. s r.o.

se sídlem Hybešova 240/1, 678 01 Blansko

IČO 25329529, tel. +420 516 411 355, e-mail: info@szus-blansko.cz

 

Popis údajů a operací zpracování, ke kterým se souhlas uděluje:

 

  1. použití fotografie, jména a příjmení žáka na webových stránkách školy a sociálních sítích pro účely propagace školy na veřejnosti
  2. použití fotografie, jména a příjmení žáka k vyvěšení v tiskopisech školy, na nástěnce školy, v časopisu školy, na programech koncertů a vystoupeních školy, při prezentaci výtvarných prací na výstavách a v tisku
  3. pořízení audiozáznamů a videozáznamů z akcí školy, soutěžních vystoupení, jejich uveřejnění na webových stránkách školy nebo sociálních sítích
  4. k předání jména, příjmení a fotografie vydavatelům tištěných nebo elektronických médií pro výrobu kopií, které škola pořídila na veřejných vystoupeních
  5. použití údajů žáka v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, název školy při vyplňování přihlášek do soutěžních katalogů, výsledkových listin a jejich poskytnutí organizátorům soutěží, do seznamů pro soustředění, seznamů účasti na festivalech

 

Subjekt údajů – zákonný zástupce žáka prohlašuje, že souhlas je vážný, svobodný, uděluje se na dobu neurčitou a zanikne písemným odvoláním. Subjekt údajů – zákonný zástupce žáka prohlašuje, že byl řádně poučen o možnosti odvolání souhlasu.