zithromax cefdinir €79.01

Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce

 • vánoční koncerty HO a TO
 • koncerty učitelů
 • závěrečné a absolventské koncerty a vystoupení
 • adventní koncerty v kostele sv. Martina Blansko
 • folklórní večery, stepařský večer
 • spoluúčinkování na Živém Betlému v zámeckém parku v Blansku
 • účast na oslavách Mezinárodního dne žen
 • účinkování na oslavách 1.máje
 • účinkování na Historickém jarmarku spojeném s oslavou Dne dětí
 • Rozsvěcování vánočního stromu
 • Tříkrálový koncert
 • prezentace absolventů školy – výstavy, koncerty
 • výtvarný plenér – hlavní budova školy- foyer
 • tradiční koncerty pro seniory v Senior centru a v Domě s pečovatelskou službou v Blansku
 • organizování okresních a krajských kol soutěže ZUŠ TO vyhl. MŠMT ČR
 • spolupráce s městem Blansko – účast na akcích města
 • spolupráce s partnerskými městy města Blanska
 • účast na folklórních festivalech
 • účast na mezinárodních tanečních a hudebních festivalech v Evropě
 • účast na pěveckých soutěžích různého typového zaměření a žánru, např. Zpěváček Jihlava
 • spolupráce s konzervatoří Brno
 • plesová předtančení v Blansku, okolí a dle poptávky
 • předtančení v kurzech společenského tance
 • příprava žáků pro přijetí ke studiu na školy s uměleckým zaměřením
 • účast žáků na Letní škole staré hudby Prachatice
 • účast žáků na hudebních kurzech s klavírním zaměřením v Mikulově
 • umělecká spolupráce se Zámkem Lysice