uong thuoc zithromax 200 mg/5 ml €6.38

Vize školy

Cílem školy je vzdělávat a vychovávat z žáků osobnosti s kladným vztahem ke kulturním a uměleckým hodnotám, národním tradicím, formovat u nich postoj  k umění a vést k udržování a předávání kulturních tradic. Ze stěžejního cíle vyplývají školní vize, které zastřešují  dílčí cíle jednotlivých oborů, studijních zaměření a kompetenčních závazků.

Vize:

  • zaměření se na individualitu každého z žáků, volba osobního přístupu, partnerská spolupráce učitele i žáka nejenom ve vyučovacích hodinách, ale i na scéně
  • získávání dobrých výsledků, jejich následné prezentace a reprezentace školy na veřejnosti v regionu, doma i v zahraničí
  • snaha o výchovu mladých, sebevědomých umělců, kteří pracují se zájmem, s nadšením, chtějí se uplatnit v uměleckých profesích, ale i hrát, zpívat, tvořit jen tak pro radost ve svém osobním životě
  • v budoucnu využívat dle možností všech dostupných moderních a netradičních metod výuky, potažmo i technických prostředků
  • udržet kvalitní úroveň výuky ve všech oborech, udržet existenci všech oborů, eventuelně rozšířit škálu studijních zaměření
  • i nadále se v hojném měřítku zúčastňovat soutěží ZUŠ, festivalů, aktivně se podílet na reprezentaci města, regionu, republiky
  • kvalitně a soustavně rozvíjet již zavedenou a žádanou spolupráci s městem