zithromax Penicillin basiert €1.26

Zaměření školy

Cílem Soukromé základní umělecké školy Blansko je poskytnutí kvalitního múzického vzdělání žákům ve všech uvedených oborech, včetně přípravy jedinců na talentové a přijímací zkoušky pro vyšší stupně škol s uměleckým zaměřením, a to nejen v hlavním sídle školy, ale také na elokovaných pracovištích, zřizovaných na vesnicích, kde situace mnohdy neumožňuje poskytování uměleckého vzdělávání dětem v hlavním sídle školy, zejména mladším dětem z důvodu dojíždění.

Další prioritou v existenci školy je vychovávat a vést k umění děti již od nejútlejšího věku, čímž vyplývá snaha o podchycení zájmu rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. Nabízíme jim možnost přípravné estetické výchovy a profilace žáků, která spočívá v náboru dětí s nabídkou výuky komplexní, v níž se přirozeně prolíná činnost hudební, pohybová a taneční, výtvarná, literární a dramatická. V průběhu jednoho až dvou roků lze poté doporučit rodičům dětí pokračování ve zvoleném či zvolených oborech, které odpovídají věku, schopnostem, dovednostem a zájmu dítěte. Z tohoto konkrétního zaměření lze vysledovat snahy o následné prolínání oborů a chápání umění jako kompletního a uceleného vzájemně se ovlivňujícího celku činností.

Poskytnutím kvalitního múzického vzdělání žákům ve všech oborech výuky, a následně na to umožněním a zajištěním seberealizace  žáků ve společenském a kulturním životě, prezentací výsledků jejich práce i reprezentací na soutěžích, přehlídkách a festivalech, včetně důstojných reprezentací města, okresu i republiky, vytváříme velmi silnou motivaci žáků, která přispívá k vyšším výkonům, zájmu o výuku a zároveň je širokou veřejnou kontrolou úrovně výuky jednotlivých pedagogů a vedení školy.

Specifikou této školy je, že již od počátku měla plně obsazený pedagogicky i ročníkově taneční obor, vzhledem k přetransformování se z Taneční školy manželů Jeřábkových, nevyjímaje reprezentační kolektivy Folklorní soubor Drahan (založen v r. 1974) a Folklorní soubor Drahánek (založen v r. 1979), které současná ředitelka Miluše Jeřábková od počátku vede. Oba soubory, včetně Cimbálové muziky Drahan, jsou dosud nedílnou součástí školy a reprezentanty školy i města Blanska na domácí i zahraniční půdě. Rovněž stepařské oddělení mělo položeno základy již v TŠmJ a pod vedením Romana Matala a jménem Tap dance studio Blansko získávalo ocenění na republikových, evropských i světových šampionátech, za zmínku stojí také účinkování v několika televizních pořadech. Po dobu 12 ročníků pořádala SZUŠ Mistrovství republiky ve stepu s mezinárodní účastí.

Díky dobré spolupráci školy s městem Blansko se tradicí stala plesová předtančení formací i sólových párů reprezentačního kolektivu Star Dance, která bývají využita i pro jiné městské, ale i republikové akce a události. Star Dance se také zúčastňuje pravidelně tanečních soutěží, kde získávají zasloužená ocenění.

V současné době je vyučováno v tanečním oboru ve všech tanečních předmětech pod vedením aprobovaných pedagogů.

Kromě výše uvedených aktivit se neustále rozrůstá a svoji úroveň zvyšuje obor hudební, který je čím dál více vyhledáván zájemci o hru na hudební nástroje nebo o sólový zpěv. Nově otevřenými studijními zaměřeními se stala hra na bicí nástroje, příčnou flétnu, trubku a hra na cimbál. Dále v oboru hudebním jako kolektivy pracují školní pěvecký sbor, flétnový soubor, flétnový komorní soubor, kytarový soubor a komorní pěvecký sbor.

Neméně vyhledávanými obory jsou však také obory výtvarný a literárně-dramatický, které se snaží nabídnout atraktivní a osobité pojetí. Literárně-dramatický obor, byť v plenkách, zaujal mladou veřejnost novinkou – Improligou, kterou lze přirovnat k pojetí divadla jako hokejového zápasu. Česká improvizační liga je zatím nejnovější formou literárně-dramatického umění a na veřejnosti zájem o ni stále stoupá.

Výtvarný obor je specifický v hledání osobitého talentu a zájmu žáků, s cílem jej rozvíjet, zdokonalovat a obohacovat.