antibiotika wie Azithromycin €68.21

2. ročník (týden 6.-10.4.2020)

Hudební teorie

 

Hudební teorie – Délka not, trvání a délky taktů

 

Hudební teorie – Rytmus, noty s tečkou, ligatury a pomlky

 

Hudební teorie – posuvky

 

Hudební teorie – kvíz

 

Významné osobnosti světové hudby

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756–1791)

ŽIVOT:

 • narodil se v Salzburgu
 • jeho otec se jmenoval Leopold – byl houslista a významný pedagog
 • Wolfganga vzdělával jeho otec
 • podnikl významné cesty do Mnichova, Mannheimu a Paříže
 • navštívil také město Brno
 • ve třinácti letech se stává arcibiskupským koncertním mistrem
 • dlouhou dobu prožil ve Vídni, kam přišel jako svobodný umělec
 • během Vídeňského pobytu prožil několik uměleckých cest, z nich byly 2 důležité: navštívil Prahu v r. 1787 – byla zde uvedena Figarova svatba a podruhé přijel do Prahy v záři téhož roku a uvedena byla opera Don Giovanni (premiéra ve Stavovském divadle)
 • bydlel ve vile Bertramka u manželů Duškových
 • roku 1787 byl jmenován císařským dvorním skladatelem
 • Mozart zemřel ve Vídni

 

DÍLO:

Instrumentální skladby

 • symfonie – napsal více než 40 symfonií, vrcholem jsou poslední 4 symfonie:
 • Pražská symfonie (tónina D-dur; název nese podle místa premiéry; má pouze 3 věty, chybí menuet)
 • Symfonie g-moll
 • Symfonie Es-dur
 • Symfonie C-dur, nazývána též jako Jupiter (spojení polyfonie a homofonie)

 

 • koncerty – převažují koncerty klavírní (28 klavírní koncertů), dále 7 houslových koncertů
 • hudba komorní – smyčcový kvintet s klarinetem – Stadlerův kvintet
 • klavírní skladby – sonáty, případně fantazie

 

Opery

 • psal opery různých žánrů:
 • opera seria (= vážná opera)
 • Idomeneo
 • La Clemenza di Tito (premiéra při korunovaci Leopolda II. českým králem, byla objednána českými stavy, v překladu to znamená: Titova laskavost)

 

 • opera buffa (= komická opera)
 • Figarova svatba
 • Cosi Fan Tute
 • Don Giovani (premiéra v Praze v září 1789 ve Stavovském divadle)

 

 • singspiel – v němčině, mluvené dialogy jsou z německého lidového prostředí
 • Bastien a Bastienka
 • Únos ze Serailu
 • Divadelní ředitel
 • Kouzelná flétna (autorem libreta je Mozartův přítel Emanuel Schikaneder)

Církevní tvorba

 • Requiem
 • zádušní mše v tónině d-moll
 • soubor 14 skladeb napsaných ve Vídni v roce 1791a nedokončených před autorovou smrtí
 • dílo nakonec dokončil jeho žák Franz Xaver Süssmayr

 

Wolfgang Amadeus Mozart – životní příběh

 

Wolfgang Amadeus Mozart – Turecký pochod

 

Wolfgang Amadeus Mozart – Malá noční hudba

 

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonie č. 25 g moll

 

Wolfgang Amadeus Mozart – Arie Kralovny noci z opery Kouzelná flétna

 

Wolfgang Amadeus Mozart – Figarova svatba