zithromax Syphilis €143.07

4. ročník (týden 27.4.-1.5.2020)

Hudební teorie

Hudební teorie – Tón

 

Hudební teorie – Jak se vyrábí hudební nástroje

 

Významné osobnosti světové hudby

 

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

 • nepocházel z rodiny s hudební tradicí
 • na přání otce vystudoval práva
 • navštívil Itálii, kde se hudebně vzdělával
 • narodil se v Halle-Sasle (východní Německo) – sídlí zde mezinárodní Händelova společnost
 • 3 období, podle zemí, kde působil:

 

1) období německé

 • vzdělával se v hudbě
 • působil v Hamburské opeře

 

2) období italské

 • 1707-1711
 • seznámil se zde s předními skladateli- s D. Scarlattim se utkal ve hře na cembalo a varhany
 • navštívil nejvýznamnější hudební centra – Benátky, Neapol, Florencie, Řím, Miláno
 • seznámil se s předními formami italské hudby – koncert, it. opera seria, it, duchovní hudba – oratorium (latinské i volgare), kantáta

 

3) období anglické (Londýn)

 • nejprve opery
 • opera seria, kladl důraz na dramatičnost
 • Velká dramatická scéna – volný sled recitativů a árií, pořadí se přizpůsobuje dramatické akci
 • přejímá ideál klasické opery
 • trióza, árie, dueta, ansámbly
 • založil operní společnost, která zkrachovala – anglická šlechta ztratila zájem o opery v italštině (vzniká zde Ballad opera – anglické texty)
 • oratoria
 • 17 oratorií na anglické texty
 • spojil všechny typy oratoria – zejména oratorium italské s prvky anglické hudby
 • toto období končí naprostým fyzickým a psychickým zhroucením H.

 

 1. a) Opery
 • psal převážně italské opery typu seria
 • kladl důraz na dramatičnost a je tvůrcem tzv. „Velké dramatické scény“ – volný sled recitativů a árií (pořadí se přizpůsobuje dramatické akci) – přijímá ideál klasické opery
 • opery obsahují recitativy
 • arióza (obvykle kratší než árie) a árie
 • dueta, ansámbly
 • sbory se vyskytují méně a mají spíše koloraturní funkci, na rozdíl od oratorií, kde jsou součástí dramatické stavby
 • árie
 • mají svěží rytmus
 • jsou komponovány pod vlivem tanečního a koncertantního stylu
 • objevuje se několik typů árií:
 • nejjednodušší typ je komponován v metru různých tanců
 • árie v koncertantním stylu – forma: hlas vok. + hlas instr. + basso continuo
 • forma concerta grossa
 • hudba instrumentální – na začátku ouvertura – fr. ouvertura v tečkovaném rytmu, po ní následuje 1 nebo více tanečních vět (kombinace fr. ouvertury a italské symfonie)
 • Rinaldo – 1711; Julius Caesar; Tamerluno; Rodelinda
 • Zuřivý Roland (Orlando Furioso) – podle eposu Lodovica Ariosta
 • Xerxes (Serse) – jedna z posledních oper

 

 1. b) Oratoria
 • naučil se je psát v Itálii – na duchovní i světské téma
 • 17 oratorií na anglické texty, kde spojil oratoria latinského typu, oratoria volgare, a typ anglické ódy (velké vlivy Purcella) – vrcholná díla
 • spojení opery (typ volgare), kantáty, sborů (nejvýznamnější funkce) – polyfonní, sbor má funkci protagonisty, je zde velký vliv antické tragédie
 • náměty ze Starého zákona
 • Saul, Izrael v Egyptě, Samson, Baltazar, Juda Makabejský, Josue, Jefta
 • zvláštní postavení má Mesiáš
 • na novozákonní námět, ale kombinuje texty SZ s novozákonními
 • určeno k náboženskému rozjímání, má 3 části

 

Instrumentální hudba

 • specifické míchání stylů a forem – oba typy sonáty, stírá rozdíl mezi nimi (sonata da chiesa x sonata da camera)

 

Orchestrální tvorba

 • 12 concerta grossa
 • Vodní hudba
 • provozovala se na lodích
 • skládá se ze tří suit – hornová, flétnová trumpetová – Allegro, tanec Hornpipe, Minuet, Lenterent, Air
 • Hudba ke královskému ohňostroji

 

Georg Friedrich Händel

 

 

 

 

Malá inspirace pro kytaristy