alkohol trinken während Azithromycin €16.32

5. ročník (týdny 11.-15.5. a 18.-22.5. 2020)

Hudební teorie

 

Hudební teorie – kvíz

 

 

Významné osobnosti světové hudby

 

Carl Orff

 • Carl Heinrich Maria Orff(července 1895, Mnichov − 29.března 1982,Mnichov)
 • byl německýskladatel expresivní hudby a pedagog, po kterém je pojmenován instrumentář tzv. Orffových nástrojů pro výuku hudební výchovy
 • Největším Orffovým dílem je Carmina Burana, která je zároveň nejznámější skladbou tohoto názvu – slávu si získala zejména první část
 • Jako pedagog prosazoval spojení hudební výchovy s výchovou pohybovou, hudby s pohybem a akcí.

ŽIVOT

 • Orff se narodil do muzikálního prostředí, již v dětství a mládí hrál na klavír, varhanya violoncello, zajímal se však také o botaniku, loutkové divadlo a činohru
 • V roce 1924 se stal ředitelem prvního vzdělávacího ústavu, který vyučoval podle jeho metody spojené hudební a pohybové výchovy (tzv. Orff Schulwerk) – Guentherovy školy gymnastiky, hudby a tance v Mnichově
 • Během období nacismu v Německu měl konflikty s touto ideologií a prožíval těžké životní období, ale přesto v této době napsal své nejslavnější dílo – Carmina Burana, a dále dvě scénická ztvárnění pohádek bratří Grimmů – Der Mond a Die Kluge
 • Od roku 1948 se podílel na tvorbě televizních pořadů pro děti
 • V roce 1961 založil v Salzburgu centrum pro vzdělávání pedagogů, ve kterém učil svoji metodu Orff Schulwerk (toto centrum působí dodnes).
 • Carl Orff psal tzv. scénické kompozice, které se velmi lišily od klasických hudebních forem, jako je například opera
 • Tyto kompozice nazýval hrami, tragédiemi, komediemi či divadlem světa.
 • Ve svých dílech se vrací k primitivnímu spojení melodie a rytmu a spojuje hudbu s jevištním projevem a jazykem; hodně používá bicí nástroje
 • Svá tři nejslavnější díla Carmina Burana, Catulli Carmina a Trionfo di Afrodite spojil do jediného jevištního celku Trionfi.

 

Dílo:

Sborová díla

 • kantáty a sborové věty na texty  Brechtovy, Goethovy, Hoelderlinovy, Klopstockovy, Schillerovy, Hebbelovy a Werflovy
 • Ze slov a z řeči čerpal Orff důležité podněty
 • Je autorem textů mnoha scénických děl, jimiž jako přednášející, zpívající a bubnující interpret vyvolával u diváků vždy nadšení
 • Ve výčtu jeho děl se nachází mnoho písní a sborů.

Další sborová díla:

 • Dithyrambi
 • Sunt lacrimae rerum
 • Kusy pro recitační sbor
 • Kusy pro přednes, recitační sbor a bicí

Pohádková díla

 • Der Mond (Měsíc, Mnichov, 1939)
 • Die Kluge(Chytračka, Frankfurt nad Mohanem, 1943) — pohádka o králi a chytré ženě. Orff se zaměřil na verzi bratří Grimmů, nechal se ale inspirovat i jinými variantami tohoto tématu. Podněty pro mluvený styl našel Orff v jedné sbírce přísloví z roku 1846, kde se mu líbily barvité, drasticky drsné průpovídky. Chytračka je po Carmina Burana Orffovou nejpopulárnější scénickou skladbou.
 • Ein Sommernachtstraum(Sen letní noci, Stuttgart, 1964)

 

Trionfi

 • Carmina Burana (Frankfurt, 1937)
 • Catulli Carmina (Lipsko, 1943)
 • Trionfo di Afrodité (Milán, 1953)
 • souborně jako Trionfi, Trittico teatrale(Milán, 1954)
 • Carmina Burana
 • sbírka středověkých studentských písní (obsahuje písně milostné, satirické, piátské, duchovní)
 • ze 13. století (objevena v klášteře)

 

Pedagogická činnost

 • Od roku 1924 se Carl Orff spolu s Gunild Keetmann a Dorothee Günther snažil o novou koncepci hudebního vzdělávání dětí
 • Rozvíjel zde svou myšlenku jednoty slova, hudby a tanečního projevu a hledal především nové podněty pro výrazový tanec
 • Své pedagogické ideje, Schulwerk, uveřejnil v pětisvazkové sbírce pod názvem Musik für Kinder (Hudba pro děti), přeložené do mnoha jazyků.
 • Schulwerk je výraz používaný již Paulem Hindemithem. Znamená látku, podnět a příležitost k hraní, rozvoji a přetváření vlastního projevu v hudbě, řeči a pohybu.
 • Schulwerkem přestává být učení hudbě učením a stává se umělecky podnětným, živým a nápaditým projevem.
 • S hudební a taneční výchovou začíná v raném věku, kdy zvláště může být podpořen rozvoj přirozeného talentu
 • Řeč, zpěv, tanec a nástrojová hra patří dohromady, jsou to společné formy lidského projevu
 • V každém stadiu hudebního vzdělávání je důležité aktivní používání hudby, řeči a tance
 • Vzory nejsou pouze napodobovány, jsou podnětem pro variace, improvizace a vlastní tvorbu.
 • Orffovy nástroje zvláštním způsobem podporují cíle Musik für Kinder
 • Jsou to zvonkohry, xylofony, metalofony a mnohé malé bicí nástroje, které spolu se zobcovými flétnami a smyčcovými nástroji doprovázejí dětský zpěv a tanec
 • Jsou to nástroje používané již ve středověku, nejsou moderní, ani staromódní
 • Znějí „jinak“, ale ne cize.
 • Výraz „Orffovy nástroje“ nezavedl Orff sám; s uvedením Musik für Kinderv jiných částech světa se vyskytlo toto označení.
  • Vedle původního vydání Musik für Kinderexistují verze anglické, švédské, holandské, španělské, portugalské, japonské, francouzské, české a slovenské, čínské, korejské, italské, polské a ukrajinské. Objevilo se i vydání v Braillově písmu.
  • Kromě toho existují i dodatky s použitím africké, brazilské, řecké a velšské hudby.
  • Carl Orff zemřel v Mnichově 29. března 1982. Jeho náhrobek nese nápis SUMMUS FINIS.

Orffův institut Vysoké školy Mozarteum v Salzburgu a četné Orffovy společnosti po celém světě pečují o aktualizaci pedagogických myšlenek Carla Orffa a Gunild Keetmann.

 

 

 

Nezaměnitelně dokonalý André Rieu a jeho pompézní pojetí Carmina Burana

 

 

Porovnejte sami, zdali je pro hudbu zapotřebí lidského citu, nebo nám stačí stroje.