Azithromycin Kosten bei cvs €121.79

Hudební nauka uč. Petra Horáková (1.3.-5.3.2021)

Hudební nauka – PHV – 2. 3. 2021

 

Dynamická znaménka: Dynamika je síla zvuku. Vy víte děti, že hlas může mít různou sílu. Někdy, když vás chce maminka uspat mluví potichu, ale když se směje tak spíše hlasitě.

Jako hlas funguje i jakýkoliv hudební nástroj, můžeme na něj zahrát hlasité tóny a nebo slabé tóny.

V hudbě máme pro to speciální znaky:

 

p (piano) – potichu

f (forte) – silně

mp (mezzopiano) – středně slabě

mf (mezzoforte) – středně silně

pp (pianissimo) – ještě slaběji

ff (fortissimo) – ještě silněji.

 

Hra:

Zahraj si s mamkou nebo se sourozencem hru. Napiš na papír znaky, které jsme si teď ukázali – pp, p, f, ff. Papír dej mamince. Ty si vyber písničku, kterou znáš a rád by sis zazpíval, anebo zahrál. Až začneš zpívat, maminka bude ukazovat na hudební značky a podle nich musíš hlas ztišit, nebo zesílit. Pak si role vyměňte.

 

Pracovní list – správně vybarvi kocourka (příloha)

 

 

 

Hudební nauka – 1. ročník 2. 3. 2021

Stupnice G dur – učebnice strana 37.

Stupnice C dur neměla žádné křížky, ani béčka. Stupnice G dur už má jeden křížek, který se jmenuje fis. Když zapisujeme stupnici G dur, nesmíme zapomenout napsat její předznamenání, tedy jestli má nějaký křížek (nebo béčko).

Předznamenání se píše hned za houslovým klíčem a platí pro celou skladbu.

Podívej se na stranu 37 a doplň do stupnice G dur správné tóny.

Doplň předznamenání a vyznač půltóny – mezi 3 a 4. stupněm a 7 a 8. stupněm.

Stejně jako stupnice C dur, má stupnice G dur trojzvuk (1., 3., a 5. tón ze stupnice – g – h – d).

Najdi na straně 37 tento trojzvuk a vybarvi modře.

Zkontroluj si podle obrázku dole na stránce.

 

Opakování

Co znamenají tato dynamická znaménka?

P – piano

mf – mezzoforte

f – forte

 

Vybarvi správně kocourka (příloha)

  

 

 

Hudební nauka – 2. ročník – 2. 3. 2021

Tempo (učebnice strana  32)

Tempo nám určuje, jak má být skladba zahrána, jestli pomalu, nebo rychle.

Velmi často se označuje cizími názvy.

Doplň správný český název do obrázku nápověda na straně 32)

 

 

 Adagio (adádžo) :

Allegro:

Moderato:

Ritardando: Zpomalovat

 

Interval sekunda – strana 34

Sekundu tvoří dva sousední tóny. Například c – d, nebo d – e. Zakroužkuj v učebnici správně další intervaly sekundy. A doplň i cvičení 58 a 59.

Zkontroluj si podle obrázku

 

 

Hudební nauka – 3. ročník 2. 3. 2021

Opakování – názvy not (křížky, béčka) – vybarvi správně květinu (příloha)

 

 

Hudební nauka – 4. ročník 2. 3. 2021

Hudební pojmy:

Doplň český název:

cantabile        Z__ĚV__Ě

meno              __ÉN__

espressivo      __ÝR__ZN__

dolce              __L__DC__

adagio           P__MA__ __

moderato      M __RN __

allegro           R__CH __ E

ritardando    ZP__M__L__V__T

 

V učebnici na straně 25 ve cvičení 35 doplň čisté a velké intervaly.

Zkontroluj si podle obrázku.

 

 

Hudební nauka – 5. ročník 2. 3. 2021

Hudební pojmy:

Doplň český název:

cantabile        Z__ĚV__Ě

meno              __ÉN__

espressivo      __ÝR__ZN__

dolce              __L__DC__

adagio           P__MA__ __

moderato      M __RN __

allegro           R__CH __ E

ritardando    ZP__M__L__V__T

 

V učebnici na straně 35 doplň označení akordu, v následujícím cvičení pak doplň do notové osnovy akordy.

Zkontroluj si podle obrázku.