chlamydia Azithromycin wirkt nicht €118.73

Hudební nauka uč. Petra Horáková (8.3.-12.3.2021)

Hudební nauka – PHV – přípravný ročník – 9. 3. 2021

 

1.Doplň správně názvy not a žlutě zakroužkuj noty půlové:

 

2. Pomoz Malému princi správně vybarvit hvězdičky a spoj je se správnou planetou podle toho, jak dlouho pomlky trvají.

Celá pomlka – modře

Půlová pomlka – zeleně

Čtvrťová pomlka – fialově

Osminová pomlka – žlutě

 

  1. Nakresli a ozdob svůj vlastní houslový klíč.

 

 

 

 

 

 

Hudební nauka – 1. ročník – 9. 3. 2021

 

1.Doplň správně názvy not a žlutě zakroužkuj noty půlové:

 

2.Pomoz Malému princi správně vybarvit hvězdičky a spoj je se správnou planetou podle toho, jak dlouho pomlky trvají.

 

Celá pomlka – modře

Půlová pomlka – zeleně

Čtvrťová pomlka – fialově

Osminová pomlka – žlutě

 

  1. Před každou notu dokresli křížek a spoj se správným srdíčkem.

 

 

 

Hudební nauka – 2. ročník – 9. 3. 2021

 

  1. Doplň správně názvy not:

 

    2. Pozor! Ve 3/8 taktu počítáme notu osminovou na 1 dobu a notu čtvrťovou na dvě doby

(Pracovní sešit strana 47)

 

a) Zkus vytleskat rytmus v následujících taktech

 

b) Vybarvi mráčky, které jsou správně ve tří-osminovém taktu.

 

3. Spoj název stupnice s jejím správným předznamenáním (učebnice strana 12)

 G dur                       3 #

D dur                       4 #

A dur                       2 #

E dur                       1 #

 

 

 

Hudební nauka – 3. ročník – 9. 3. 2021

 

1.Spoj notu se správným názvem.

 

2.Pracovní sešit strana 46 cvičení 77 – předznamenání stupnic Es dur a As dur.

Zkontroluj si podle obrázku

 

 3.Spoj mráček s předznamenáním se správnou stupnicí

 

Pomocná tabulka k zapamatování

F dur 1♭- b
Bb dur 2 ♭  b,es
Es dur 3♭  b, es, as
As dur 4♭  b, es, as, des

 

 

Hudební nauka – 4. ročník – 9. 3. 2021

 

1.Spoj mráčky s předznamenáním se správným názvem stupnice

Nápověda:

 

2.Spoj notu se správným názvem.

 

 

 

Hudební nauka – 5. ročník – 9. 3. 2021

 

1.Spoj mráčky s předznamenáním se správným názvem stupnice

 

Nápověda:

  

  2.Spoj notu se správným názvem.