azithromycin Tabletten en espanol €105.61

Lidový tanec

Lidový tanec je jedním ze základů kulturního dědictví národů. Proto je důležité tento odkaz předků uchovávat, pěstovat v lidech od útlého věku toto povědomí a vzdělávat je v této oblasti. V našem městě folklór jako takový nemá kořeny, a přesto se již 38 let snažíme dětem a lidem v Blansku a okolí, lidové tance, zpěv a muziku pomocí dětských souborů Drahánek I a II, dospělého souboru Drahan a Cimbálové muziky Drahan, tento odkaz předků uchovávat a předávat. Žáky naší školy vedeme k poznání všech těchto složek a rozvíjíme u nich specifickými prostředky taneční techniku a taneční projev obohacený o zpěv, zvykosloví a hudbu. Učí se zvládnout základní kroky a charakteristické tance pro jednotlivé etnografické oblasti Moravy a Čech, a především hry, tance, písně naší oblasti, kterou je oblast Horácko. Starší tanečníci se učí i krokům a vybraným tancům slovenským, vybraným tancům jiných národů. Pro autentičnost jsou zváni tanečníci a choreografové těchto oblastí, a jsou pořádány pro žáky taneční soustředění v rámci hodin nad rámec výuky např. o víkendech.

Tanečníci jsou vedeni ke správnému držení těla a technické dokonalosti provedení kroků, tanečních vazeb, celé choreografie tance a patřičnému tanečnímu projevu. Jsou také vedeni k přesnému vyjádření tempa, dynamiky, rytmu, výrazu lidové písně a hudby, souhře s živou muzikou, respektování primáše jako autority výsledného snažení. Protože zájemci o výuku tradičního folkloru z řad dětí, mládeže a dospělých jsou z různých věkových skupin, absolvují výuku v souborech, kde je stáří v každém z nich v rozmezí tří až čtyř let, tanečníci druhého stupně a dospělí absolvují výuku společně. Časté vystupování na veřejnosti, soutěžích, přehlídkách a festivalech je motivující složkou jejich činnosti.