kann Azithromycin Benommenheit verursachen €137.41

Klasický tanec

Pedagogové vyučující tento předmět

Klasická taneční technika rozvíjí specifickými prostředky taneční techniku žáků. Upevňuje správné držení těla, zdokonaluje pohyby horních a dolních končetin, prohlubuje pohybovou koordinaci, rovnováhu, smysl pro přesnou formu a čistotu vedení pohybu. Učí vytrvalosti, vůli a pohybové kázni. Posilováním předchází úrazům.

 

Klasický tanec na II. stupni základního studia navazuje na učební látku klasické taneční techniky. Cílem výuky je zvládnout vyšší stupeň techniky klasického tance. Náročnější prvky klasického tance rozvíjejí větší sílu a pohyblivost dolních končetin, dokonalejší pohybovou koordinaci, smysl pro styl a formu tanečního projevu.