zithromax zur Heilung von Gonorrhoe €5.40

Jazz dance

Jazz dance je směsí evropských a afrických tradičních pohybů předváděných v rytmu jazzové hudby, který vznikl v Chicagu na začátku dvacátého století jako forma společenského tance a divadelního umění. Jazzový tanec je velmi dynamický pohyb, kterým tanečník dokáže dobře vyjádřit svoje rozpoložení či přesně vystihnout charakter role, která mu byla přidělena. Jazzový tanec je charakteristický specifickými tanečními pozicemi, „jazzovými“ pohyby a technikou – to vše se vyvíjelo během řady let a postupně se přizpůsobilo tanečnímu repertoáru.