azithromycin wirksam €73.32

Moderní tanec (Street dance)

Pedagogové vyučující tento předmět

Moderní  tanec rozvíjí základní taneční techniku, hudební cítění, orientaci v prostoru a celkový projev interpreta. Současný tanec používá a učí základům gymnastických prvků, senzomotorické kontroly a stereognózie, podporuje rozvoj tvořivých schopností jednotlivce prostřednictvím taneční improvizace.  Díky skupinové spolupráci při tvorbě choreografie posiluje jejich týmového ducha a učí cílevědomé kooperaci se členy sociální skupiny. Primárním cílem je naučit správnému držení těla v základních polohách i v pohybech z místa (z těžiště), uvědoměle provádět švihy, skoky, vlny (izolační techniky), které vedou k samostatnému řešení úkolů v prostorové, rytmické a ve výrazové oblasti. Běžnou součástí je již zmíněná improvizace, která se významně podílí na žákově rozvoji, neboť je donucen samostatně se zamýšlet nad hudební předlohou, zvolenými pohyby, formou interpretace a celkovým dojmem.