kann ich während der Einnahme von Zithromax Wein trinken €45.86

Hra na akordeon

Posláním hudebního oboru je poskytnout žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání, jež jim umožní uplatnit se jako amatéři nebo budoucí profesionálové. Akordeon zaujímá vedle klasických hudebních nástrojů významné místo. Je to přenosný vícehlasý nástroj, který plní v hudebním životě jak funkci samostatného sólového nástroje, tak nástroje doprovodného a souborového. Vzhledem k ostatním hudebním nástrojům je nástrojem poměrně mladým. V poslední době dochází ke změnám v technickém vývoji a nástrojové interpretaci. Interpret se neobejde bez dokonalého zvládnutí výrazových možností nástroje, technické vyspělosti obou rukou a dokonalé měchové techniky. Zvládnutí technické složky nástrojové hry je pouze prostředkem k dosažení vytčeného cíle a musí být v souladu s celkovým hudebním a kulturním rozvojem osobnosti žáka.

Výuka hry, koncipovaná na nových principech, dává žákům takové odborné vzdělání, které jim umožňuje uplatnit se v amatérské i profesionální činnosti.

Stanovené vyučovací cíle jednotlivých ročníků jsou pro učitele i žáka závazné a jejich splnění je podmínkou pro postup do dalšího ročníku. Avšak u žáků, kteří tento základní pracovní postup zvládají, je možné jej podstatným způsobem překračovat. Nelze jej chápat jako omezující faktor.