Azithromycin ist in der Schwangerschaft sicher €35.06

Hra na příčnou flétnu

Pedagogové vyučující tento předmět

Současnou podobu příčné flétny známe přibližně od počátku 19. století, její původ však sahá až do pravěku. Ačkoli kategoricky patří do dřevěných dechových nástrojů, nejběžnější nástroje jsou vyrobeny převážně ze stříbra, speciální oceli či zlata. Uplatnění tohoto krásného nástroje nalézají flétnisté v symfonických a komorních orchestrech; své pevné místo má příčná flétna v nejrůznějších komorních uskupeních (např. duo s kytarou, violoncellem, harfou či v tradičním doprovodu s klavírem), ale také jako nástroj sólový.

Hra na příčnou flétnu je zpravidla určena pro žáky od 9-10 let, v závislosti na jejich fyzických dispozicích. Studiu může předcházet hra na flétnu zobcovou jako nástroj příbuzný z hlediska dechových a artikulačních požadavků na žáka. Důležitou a nedílnou součástí úspěšného studia je kvalitní nástroj, který musí splňovat základní podmínky pro dobrý vývoj žáka a akceptovat jeho fyzickou konstituci.  S jeho koupí pomůže učitel nebo nástroj sám vybere.