Azithromycin-Keuchhusten-Prophylaxe €119.44

Hra na housle

Studium je rozvrženo do dvou stupňů, první stupeň je 7letý, druhý stupeň 4letý.  Hra na housle je určena pro děti, které mají dobrý hudební sluch, dobře intonují a jsou manuálně zručné. Je předpokládán zájem o hudbu, pravidelná příprava a docházka do hodin, podpora ze strany rodičů.

Žák postupně získává technické základy hry na nástroj, to znamená správné a uvolněné držení těla a nástroje, postavení rukou, koordinace pohybů těla a obou rukou. Při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost i jemnou motoriku prstů, spojuje čtení notového zápisu s orientací levé ruky na hmatníku nástroje. Rozvíjí své hudební cítění, představivost, smysl pro intonaci, rytmus, hudební výraz a přirozený hudební projev. Dochází také k rozvoji hudební paměti a paměti vůbec. Od počátku se učí sebeovládání, koncentraci, je veden k systematické přípravě do výuky, samostatnosti při cvičení a zodpovědnosti za přípravu skladeb a jejich prezentaci na veřejnosti.

Žák se seznamuje s nástrojovou literaturou a získává základní přehled o specificích jednotlivých slohových období a jednotlivých žánrových stylů, seznamuje se s díly význačnějších skladatelů a poselstvím uloženým v jejich díle, čímž se rozvíjí jeho celkový kulturní přehled.

Žák se učí souhře s jinými nástroji, pěstuje schopnost naslouchat a přizpůsobit se spoluhráči (spoluhráčům) v nejrůznějších formách komorní hry, což podporuje jeho smysl pro spolupráci s ostatními.