Hra na housle

Pedagogové vyučující tento předmět

Studium je rozvrženo do dvou stupňů, první stupeň je 7letý, druhý stupeň 4letý.  Hra na housle je určena pro děti, které mají dobrý hudební sluch, dobře intonují a jsou manuálně zručné. Je předpokládán zájem o hudbu, pravidelná příprava a docházka do hodin, podpora ze strany rodičů.

Žák postupně získává technické základy hry na nástroj, to znamená správné a uvolněné držení těla a nástroje, postavení rukou, koordinace pohybů těla a obou rukou. Při hře zapojuje a rozvíjí svalovou činnost i jemnou motoriku prstů, spojuje čtení notového zápisu s orientací levé ruky na hmatníku nástroje. Rozvíjí své hudební cítění, představivost, smysl pro intonaci, rytmus, hudební výraz a přirozený hudební projev. Dochází také k rozvoji hudební paměti a paměti vůbec. Od počátku se učí sebeovládání, koncentraci, je veden k systematické přípravě do výuky, samostatnosti při cvičení a zodpovědnosti za přípravu skladeb a jejich prezentaci na veřejnosti.

Žák se seznamuje s nástrojovou literaturou a získává základní přehled o specificích jednotlivých slohových období a jednotlivých žánrových stylů, seznamuje se s díly význačnějších skladatelů a poselstvím uloženým v jejich díle, čímž se rozvíjí jeho celkový kulturní přehled.

Žák se učí souhře s jinými nástroji, pěstuje schopnost naslouchat a přizpůsobit se spoluhráči (spoluhráčům) v nejrůznějších formách komorní hry, což podporuje jeho smysl pro spolupráci s ostatními.