zithromax Suspension zum Einnehmen 200 mg/5 ml €100.85

Hudební nauka

Základní studium I. stupně

Charakteristika

V hodinách hudební nauky je cílem naplnění očekávaných výstupů u žáků nejen v oblasti notografie, ale také získávání a prohlubování rytmických a intonačních schopností, sluchových schopností, hudební paměti, posilování vnitřního slyšení. Neméně důležitými činnostmi jsou poslech hudby, hudební tvořivost a používání harmonických funkcí. Oblast hudební teorie obsahuje znalosti z dějin hudby, znalosti o hudebních formách, hudebním rozboru a znalosti z organologie. Recepce a reflexe hudby v předmětu Hudební nauka je zastřešena hlediskem sociálně-kulturního kontextu, neboť každý člověk má svůj individuální vkus, názor, vlastní vnímání hudebního díla.