azithromycin ok für Hunde €31.10

Hra na akustickou kytaru

Ke studiu hry na akustickou kytaru je nutné přistoupit až po absolvování prvních třech ročníků hry na kytaru klasickou, kde se žák seznámí s nástrojem, osvojí si základní techniky držení nástroje a základní techniky hry na klasickou kytaru, které v předmětu hra na akustickou kytaru bude dále využívat a rozvíjet. Po zvládnutí prvních tří ročníků hry na klasickou kytaru nastupuje žák ke studiu v předmětu hra na akustickou kytaru, kde zakončuje první stupeň studia

v 7. ročníku. Druhý stupeň studia je čtyřletý. Očekávané výstupy jsou závazné a minimální – žáci, kteří stanovená kritéria zvládají, je mohou podstatným způsobem převyšovat