ist co Azithromycin ein Penicillin €149.96

Hra na bicí nástroje

Pedagogové vyučující tento předmět

Pojetí výuky hry na bicí nástroje je v souladu s učebnicí Výuka kreativní hry na bicí nástroje, která garantuje zvládnutí všech požadovaných způsobů hry. Kapitoly 1. – 5. jsou koncipovány tak, že po základním zvládnutí se v souladu s návodem v textu dostává žák ke komplikovanějším a sofistikovanějším způsobům prezentace. Po zvládnutí 5. části se žák dostává do situace, kdy sám využívá vlastních interpretačních a kompozičních schopností, které může uplatnit v návratu od počáteční kapitoly a na každém příkladu vytvořit neomezené množství variací. To platí i o orchestrální a sólové hře.

Pod názvem výše uvedené literatury se rozumí variabilní způsob hry na bicí nástroje na mnoho způsobů v souladu se současným cítěním a vývojem hudby. V této publikaci se snažíme působit na žáka tak, aby si sám kreativně rozvinul vlastní cítění a byl motivován svými úspěchy do další výuky. To znamená, že žák bude mít možnost dané modely cvičení kombinovat mezi sebou a přidávat si na obtížnosti pro co možná nejlepší zvládnutí techniky v souladu s vlastním a současným hudebním cítěním.