fieber während der Einnahme von Azithromycin €124.30

Hra na zobcovou flétnu

Zobcová flétna – zobcovka, zobec, zobčanda… – hudební nástroj s bohatou historií, která sahá od středověku po současnost. Hrát repertoár zobcové flétny vyžaduje studium různých stylů a epoch, stejně jako různých druhů fléten a jejich zvláštností v individuální technice.

Hra na zobcovou flétnu je dnes vedena jako hlavní obor na všech konzervatořích naší republiky, čímž se řadíme k vyspělým zemím západního světa.

Obecně panuje názor, že „zobcovka“ je vhodná jako nástroj pro začátečníky a pro kohokoliv, kdo se chce naučit číst noty a získat první hudební zkušenosti. To částečně platí:

Její výhoda spočívá v tom, že lze bez příliš velké námahy vyloudit tón v relativně rozumné kvalitě, což u klasických nástrojů, jako jsou příčná flétna, hoboj, housle aj. stojí více úsilí. Oproti klasickým nástrojům má zobcová flétna další výhody, např. je velice snadno dostupná, rozeznívá se dechem, takže hra na ni je podobná zpěvu, nepotřebuje elektřinu…

Všechny tyto vlastnosti, jež spojují zobcovou flétnu s určitou „snadností“, však navozují nepřesnou představu, že hrát na „zobcovku“ je velice jednoduché…

Na naší škole respektujeme oba přístupy k nástroji – jak cestu nástroje „přípravného“, tak přístup nástroje plnohodnotného: V rámci prvních ročníků studia se žáci seznamují se základy hry, které mohou posléze využít v dalším studiu na klasických nástrojích, a nebo je mohou dále rozvíjet a věnovat se zobcové flétně tak říkajíc na plný úvazek. Žáci začínají ve věku 5-7 roků na sopránový nástroj, v průběhu cca 4. ročníku přibírají nástroj altový, později také tenor a bas, jež používají převážně na hodinách komorní hry.

Komorní hra má na naší škole své pevné místo a je místem setkávání žáků se společným cílem studovat skladby, naučit se při tom vnímat své hudební partnery a respektovat vzájemně svoje odlišnosti a potřeby. Smyslem vzdělávání na základní umělecké škole by mělo být rozvíjení vnímavosti a celkově osobnosti mladého člověka nezávisle na tom, zda získané dovednosti uplatní v profesionální umělecké kariéře. Hudba může být cestou ke košatému a vnitřně bohatému životu, cestou k ocenění místa, času a vztahů, v nichž se společně všichni nacházíme.