azithromycin Dosierung Akne €17.15

Hra na kytaru

V současné době patří kytara  jako koncertní nástroj sólový i doprovodný

k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším hudebním nástrojům. Její široké uplatnění je také i v komorní a souborové hře ( např. kytarové duo, trio, kvarteto,  kytara – flétna nebo i jako sólový nástroj s komorním orchestrem ).

Ke studiu hry na kytaru se přijímají děti od 7 let, pokud mají hudební nadání i fyzické předpoklady ke hře na nástroj.  Je možné přijmout i děti starší. Žáci studují hru na kytaru v sedmiletém cyklu I.stupně základního studia, následně mohou pokračovat ve čtyřletém cyklu II.stupně základního studia, přičemž souborové hře se žáci učí v hodinách komorní hry. Očekávané výstupy jsou závazné a minimální – žáci, kteří stanovená kritéria zvládají, je mohou podstatným způsobem převyšovat.