kaufen Sie Cefixim und Azithromycin online €144.07

Skupinová praktika

Cílem výuky ve skupinovém praktiku je souhra žáků, kteří hrají na stejné nebo různé nástroje a podle počtu hráčů může být skupina menší /duo, trio, kvartet/  nebo vznikne soubor, sbor. V takovém hudebním uskupení je žák vystaven spolupůsobení svých kolegů, jejich součinnost závisí na adaptabilitě žáků, na jejich pozornosti, postřehu, reakci, rozvíjí jejich kolektivní cítění a učí je pracovat podle dirigentských gest. Díky souhře se učí hráči vnímat zvuk celého souboru a spolupodílejí se také na přípravě skladeb, programů, kterými se prezentují na veřejnosti.

Každé studijní zaměření má vlastní formy kolektivní práce, proto jsou skupinová praktika uvedena vždy pod daným studijním zaměřením, včetně očekávaných výstupů a učebních plánů. Jedná se o povinně a nepovinně volitelné předměty, pro které platí vždy konkrétní uvedená pravidla.

Skupinová praktika:

  • Pěvecký sbor
  • Komorní zpěv
  • Čtyřruční hra
  • Základy klavírní improvizace
  • Kytarový soubor
  • Komorní hra fléten
  • Souborová hra fléten
  • Komorní hra
  • Souborová hra