wie lange bleibt Azithromycin in meinem Körper €56.56

Komorní zpěv

Pedagogové vyučující tento předmět

V hodinách Komorního zpěvu se žáci seznamují především s již obtížnější pěveckou literaturou. Repertoár tvoří především vážná hudba (v rozmezí 50 – 90%) různých období od renesance (popř. gotiky) až po soudobou vážnou hudbu dle technických a intonačních možností žáků. Zbytek repertoáru tvoří jiný žánr (lidové písně, populární hudba, atd.). Žáci se postupně učí zpívat jednodušší skladby bez doprovodu. V repertoáru se objevují převážně skladby dvojhlasé, při zvládnutí dvojhlasu se dle vyspělosti žáků objevuje repertoár tříhlasý popř. čtyřhlasý, výjimečně i vícehlasý. Na rozezpívání, popř. při prvních hodinách Komorního zpěvu se může objevit i skladba jednohlasá.

Ve výuce se žáci seznámí nejen se základními pěveckými dovednostmi jako je intonace, rytmus, výslovnost, tvoření tónu, dechová technika, ale také pracují s textem, zpívají s hudebním doprovodem a učí se výrazem vyjádřit obsah jednotlivých písní. Rozvíjejí přirozenou muzikálnost, hudební paměť a přirozený hudební a pěvecký projev. Žáci se učí spolupráci s ostatními a zodpovědnosti za společně vykonanou práci. Jsou vedeni k zodpovědnému přístupu k nacvičování písní a jejich prezentaci na veřejnosti.